Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΔιαφήμιση & ΠροβολήΤουριστική ανάπτυξη με το Πρόγραμμα “Πίνδος”
Αναβάθμιση των τουριστικών δραστηριοτήτων

Τουριστική ανάπτυξη με το Πρόγραμμα “Πίνδος”

Σε ομιλία του σε ημερίδα στα Γρεβενά με θέμα “Πράσινη ανάπτυξη και οι δυνατότητες του Προγράμματος `Πίνδος`”, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας αναφέρθηκε στο στόχο του…

Σε ομιλία του σε ημερίδα στα Γρεβενά με θέμα “Πράσινη ανάπτυξη και οι δυνατότητες του Προγράμματος `Πίνδος`”, ο υπουργός<...> Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας αναφέρθηκε στο στόχο του Προγράμματος, που είναι να διαμορφώσει εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα καταστήσουν δυνατή τη συγκράτηση του πληθυσμού και την προσέλκυση νέων ανθρώπων που θα συντελέσουν με τη δραστηριότητά τους στην ανάπτυξη της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα το Πρόγραμμα “Πίνδος” στηρίζεται σε τέσσερις άξονες που αντικατοπτρίζουν τις στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης. Ειδικότερα:

  • Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, οι επιμέρους στόχοι του περιλαμβάνουν την ενίσχυση της συνοχής της περιοχής της Πίνδου μέσω της οδικής διασύνδεσης και της δημιουργίας πυλών εισόδου και εξόδου. Με αυτό τον τρόπο, εκτός από τη συνοχή, εξασφαλίζεται και η ασφάλεια των μετακινήσεων και των μεταφορών και η πρόσβαση σε επισκέψιμους χώρους της περιοχής.
  • Επιπλέον, με την ενίσχυση του παραγωγικού περιβάλλοντος, αναβαθμίζουμε τις ήδη υπάρχουσες τουριστικές δραστηριότητες και συμβάλλουμε στην ανάπτυξη νέων με τη δημιουργία τουριστικών υποδομών και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στοχεύουμε επίσης στην επί τόπου αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων με τη δημιουργία μονάδων βιολογικών καλλιεργιών, κτηνοτροφίας, τυποποίησης και συσκευασίας τοπικών προϊόντων. Δίνουμε έμφαση στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της βιοτεχνίας, της οικοτεχνίας και νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων.
  • Ο τρίτος άξονας θέτει ως στόχο την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της περιοχής της Πίνδου και την αξιοποίησή της με παρεμβάσεις που θα τονίζουν τα πλεονεκτήματά της και ταυτόχρονα θα προστατεύουν το περιβάλλον. Επιπλέον, ζητούμενο αποτελεί και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου μέσα από ενέργειες και δράσεις ανάπλασης και αποκατάστασης των τοπικών οικισμών.
  • Ο τέταρτος άξονας του προγράμματος αφορά στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, στη δικτύωση και τις συνεργασίες και στην τεχνική στήριξη. Αυτά συνεπάγονται την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω δημιουργίας υποδομών αναβάθμισης του δυναμικού αυτού, κέντρων κατάρτισης, ακόμη και δικτύου κινητών βιβλιοθηκών.
Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

16/04/2024
15/04/2024
12/04/2024
11/04/2024
10/04/2024
09/04/2024