Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΥπόμνημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. για θέματα προσβασιμότητας στον τομέα του τουρισμού
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Υπόμνημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. για θέματα προσβασιμότητας στον τομέα του τουρισμού

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ενόψει των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, απέστειλε στον νέο Υπουργό Τουριστικής…

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ενόψει των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, απέστειλε στον νέο Υπουργό Τουριστικής<...>Ανάπτυξης κ. `Aρη Σπηλιωτόπουλο, εκτενές υπόμνημα με τα κεντρικότερα και σημαντικότερα θέματα προσβασιμότητας στον τομέα του τουρισμού.

Συγκεκριμένα, η Συνομοσπονδία τόνισε στο υπόμνημα ότι το δικαίωμα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στον τουρισμό πρέπει να αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία ως θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων αυτών, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής τους και τη δυνατότητα συμμετοχής στις κοινωνικές δραστηριότητες.

Παρά το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σήμερα ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία ανέρχεται σε 50.000.000 άτομα (στοιχεία της Eurostat, έκδοση 2001), τα οποία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ταξιδεύουν συνοδευόμενα από 1,56 άτομο κατά μέσο όρο (στοιχεία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Εργασίας της Γερμανίας), ανεβάζοντας τον αριθμό σε 89.000.000 άτομα, η πλειοψηφία των παροχέων τουριστικών υπηρεσιών δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί την οικονομική και κοινωνική σημασία του προσβάσιμου τουρισμού ή «Τουρισμού για όλους», όπως έχει επικρατήσει ως όρος, όπως επισημαίνει η Ε.Σ.Α.μεΑ..

Με δεδομένο το μέγεθος της αγοράς των ατόμων που έχουν ανάγκη προσβάσιμων υποδομών (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά) και την εθνική ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αυτού, η Συνομοσπονδία επεσήμανε ότι ο Τουρισμός για όλους θα πρέπει να συγκαταλεχθεί ανάμεσα στις προτεραιότητες του υπουργείου Τουρισμού, του Ε.Ο.Τ. και των λοιπών Φορέων που σχετίζονται με τον τουρισμό στην χώρα μας, προτείνοντας ενδεικτικά συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιπλέον, η Συνομοσπονδία πρότεινε:

  • Τη συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού.
  • Τη σύσταση στο Υπουργείο Τουρισμού γνωμοδοτικής / συμβουλευτικής Επιτροπής εκπροσώπων όλων των ενδιαφερόμενων μερών (Υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι Φορείς, ΕΣΑμεΑ, Ένωση ξενοδόχων, Ένωση τουριστικών πρακτόρων και λοιπών εμπλεκόμενων), η οποία με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα επεξεργαστεί λεπτομερειακές προτάσεις για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων με στόχο την ανάπτυξη του Τουρισμού για όλους στη χώρα μας.


Τέλος, η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζήτησε συνάντηση με τον κ. Σπηλιωτόπουλο, προκειμένου να του εκτεθεί το σύνολο των θεμάτων που άπτονται του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και αφορούν στα άτομα με αναπηρία.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023
18/09/2023
15/09/2023