Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΥΤΑΝ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Διεθνικό FORUM Ανταλλαγής Απόψεων
Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΥΤΑΝ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Διεθνικό FORUM Ανταλλαγής Απόψεων

Στα πλαίσια του «Διεθνικού FORUM Ανταλλαγής Απόψεων και Εμπειριών σχετικά με την Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και πιο συγκεκριμένα στο Μέτρο 8.1 «Εκπαίδευση και […]

Στα πλαίσια του «Διεθνικού FORUM Ανταλλαγής Απόψεων και Εμπειριών σχετικά με την Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και πιο συγκεκριμένα στο Μέτρο 8.1 «Εκπαίδευση και κατάρτιση<...>στον τομέα του τουρισμού» (Δράση 8.1.2 «Ανάπτυξη δικτύων Εθνικών και Διεθνών Συνεργασιών), ξεκίνησε ο ΒΆ Κύκλος Εργασιών και οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας του μπορούν να δηλώσουν την σχετική αίτηση στην στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης ( http://edu.gnto.gr/education/2_F_workgroups.asp).

Βασικοί στόχοι του Διεθνικού FORUM, μεταξύ άλλων είναι:


 • Η «χαρτογράφηση» του χώρου της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Η ανάπτυξη δικτύων εθνικών και διεθνών συνεργασιών με οργανισμούς τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προς ένταξη χωρών.


Λειτουργία: Διαδραστική και Φυσική

Διαδραστική Λειτουργία: θα επιτευχθεί μέσω ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος που θα μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά την ποικιλομορφία της ζωντανής on-line αλληλεπίδρασης και γενικότερα τις διάφορες μορφές συνεργασίας για την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση στο internet.

Φυσική Λειτουργία: θα επιτευχθεί μέσω των ετήσιων συναντήσεων του, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και μέσω των εργασιών των Ομάδων Εργασίας (workshops).

Υπενθυμίζεται πως η προσπάθεια για τη δημιουργία του Διεθνικού Forum ξεκίνησε το 2002. Tον Οκτώβριο του 2005 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Εθνική Συνάντηση / Συνέδριο για την Οργάνωση και Λειτουργία του Διεθνικού FORUM Ανταλλαγής Απόψεων και Εμπειριών σχετικά με την Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ενώ το Νοέμβριο του ίδιου έτους, συστήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή.

Το Νοέμβριο του 2006, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Εθνική Συνάντηση / Συνέδριο, ενώ κατά την 1η και 2 Μαρτίου 2007, έλαβε χώρα η πρώτη Διεθνής Συνάντηση / Συνέδριο, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, με τη συμμετοχή Φορέων του Τουριστικού Κλάδου τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΑΆ Θεματικός Κύκλος, ο οποίος παρουσιάστηκε στην ως άνω Συνάντηση / Συνέδριο, είχε γενικό τίτλο: «Το πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η διασύνδεσή τους με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα».
Οι τέσσερις συσταθείσες Ομάδες Εργασίας, μελέτησαν και κατέγραψαν τα εξής θέματα:

 1. A-1: Θεσμικό Πλαίσιο Τουριστικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης – Αλληλεπίδραση και Προοπτικές.

 2. Α-2: Σύνδεση αγοράς ελληνικού τουριστικού προϊόντος και επαγγελματικών προφίλ – Νέες ειδικότητες.

 3. Α-3: Πιστοποίηση προγραμμάτων και περιεχομένου της τουριστικής εκπαίδευσης καθώς και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων και επαγγελματιών του χώρου.

 4. Α-4: Προώθηση της ανάπτυξης δικτύων διεθνικών συνεργασιών με οργανισμούς τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα παραδοτέα των Ομάδων Εργασίας, αναμένεται να εκδοθούν σε βιβλίο, προκειμένου να αξιοποιηθεί το υλικό της εργασίας των Ομάδων κατά τη διάρκεια των συνεδρίων και να ενημερωθεί η εκπαιδευτική κοινότητα και οι βιβλιοθήκες της χώρας.

Η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο FORUM και η σταθερή αλληλεπίδραση τους με αυτό, θεωρείται, σύμφωνα με το υπουργείο Τουριστικής Ανάοτυξης, μια απαραίτητη παράμετρος επιτυχίας της λειτουργίας του και ένα βασικό μέτρο για την αποτελεσματική εξάπλωση των αποτελεσμάτων των εργασιών του, σε όλα τα επίπεδα της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο ΒΆ Θεματικός Κύκλος με γενικό τίτλο «Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Προγράμματα Σπουδών στην Ελληνική και Διεθνή Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες του έως το Σεπτέμβριο του 2007. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2007.

Η συμμετοχή στον ΑΆ Κύκλο Εργασιών δεν συνιστά αυτόματα συμμετοχή και για τον ΒΆ Κύκλο Εργασιών. Ως εκ τούτου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση και να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Θεματικές Ενότητες:
Οι Θεματικές Ενότητες που έχουν επιλεγεί από την Επιστημονική Επιτροπή του FORUM για τον ΒΆ Κύκλο Εργασιών θα επικεντρωθούν στα παρακάτω θέματα:

 • Καταγραφή αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και Προσοντολογία Διδασκόντων στην Ελληνική Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

 • Διερεύνηση των επαγγελματικών αναγκών των Ελληνικών κλαδικών Τουριστικών Φορέων και η συσχέτισή τους με την Απορροφητικότητα των Αποφοίτων Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • Καταγραφή της Διεθνούς και της Ελληνικής πραγματικότητας στην αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στην Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

 • Παρουσίαση των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελληνική Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και η συνάφειά τους με τα ζητούμενα από την Αγορά Εργασίας.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023
22/05/2023