Η Alpha Bank στηρίζει την τουριστική ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας – Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ

Στη διάρκεια του 2022, οι συνολικές χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη νέων επενδύσεων στον κλάδο του Τουρισμού υπερέβησαν τα 800 εκατ. ευρώ,