Η Αυτοδιαχείριση μοίρασε δικαιώματα πάνω από 7 εκατ. ευρώ

Την έναρξη πληρωμών για τους Έλληνες δημιουργούς ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μελών.