Η εικόνα της γιορτινής Θεσσαλονίκης ταξίδεψε σ’ όλο τον κόσμο

Μ’ ένα περιεκτικό και σύντομο διαφημιστικό σποτ ο οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης πρόβαλε τη ζωντάνια, βασικό συστατικό του προφίλ της πόλης.