Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΠοια είναι η Ελληνική Ένωση Εταιρειών Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων – HERCA
Ενώσεις

Ποια είναι η Ελληνική Ένωση Εταιρειών Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων – HERCA

Οι βασικοί άξονες και ο σκοπός της ένωσης.

Η Ελληνική Ένωση Εταιρειών Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων (HERCA) συστάθηκε το 2020 στην αρχή της πανδημίας, ώστε να υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση για τα προβλήματα, που αντιμετώπιζε ο κλάδος.

Σήμερα, τρία χρόνια αργότερα η HERCA κάνει απολογισμού έργου και δημοσιεύει πρόσκληση, προκειμένου νέα μέλη να εγγραφούν στην ένωση.

HERCA – Ελληνική Ένωση Εταιρειών Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων

Στην αναβάθμιση του κλάδου της Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων στοχεύει η HERCA, έχοντας ως βασικούς άξονες την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, το ορθό επιχειρείν, τον υγιή ανταγωνισμό, την προβολή των μελών της στο εσωτερικό και το εξωτερικό, τη διαφάνεια στις σχέσεις με το κράτος και την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού.

Η κατοχύρωση του σήματος ποιότητας στο εσωτερικό και η ανάδειξη της Ελλάδας ως σημαντικού προορισμού στη διεθνή αγορά της διοργάνωσης εταιρικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, τον συνεδριακό τουρισμό και την προσέλκυση μεγάλων events, αποτελεί προτεραιότητα της Ελληνικής Ένωσης Εταιριών Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων και καλεί τις εταιρίες του Κλάδου να γίνουν μέλη της.

Γιατί μία εταιρεία να γραφτεί στη HERCA;

Τα μέλη της HERCA αποτελούν μέρος μιας μεγάλης δεξαμενής, ενός Think Tank που αναδιοργανώνει και αναβαθμίζει την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον εξοπλισμό εκδηλώσεων, θέτοντας κανόνες και υψηλά πρότυπα ποιότητας που θα επικοινωνηθούν στους διοργανωτές και το κράτος.

Η HERCA αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συμπράξεις με άλλους φορείς, ώστε να δοθεί ώθηση στην προβολή των εταιριών – μελών και των δυνατοτήτων τους στη διοργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, εταιρικών και κοινωνικών events, συνεδρίων, συναυλιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας σχετίζεται με την ενοικίαση εξοπλισμού εκδηλώσεων. Στην ουσία, η Ελληνική Ένωση Εταιριών Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων προτίθεται να συμπληρώσει τον ρόλο της πολιτείας, αναλαμβάνοντας να επικοινωνήσει στη διεθνή αγορά το ανταγωνιστικό ελληνικό προϊόν και την απαράμιλλη ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Παράλληλα, η κάθε εταιρία γίνεται μέλος ενός δικτύου εταιριών εντός του οποίου προωθείται η περαιτέρω συνεργασία και υποστήριξη μεταξύ τους, πάντα μέσα στο πλαίσιο ευγενούς ανταγωνισμού.

Τι κάνει η HERCA για τα μέλη της

Η HERCA συστάθηκε την περίοδο της πανδημίας για να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες, ενδογενείς και εξωγενείς που ταλαιπωρούν τον Κλάδο και προάγουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Η ένωση φρόντισε να ενημερώσει την κυβέρνηση για την ανάγκη χρήσης κοινού ΚΑΔ για τις εταιρίες του Κλάδου ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία παροχής στήριξης στα μέλη της, εργάζεται για την κατάρτιση ενός πλαισίου που θα συγκεντρώνει τις βασικές αρχές ασφάλειας στην εργασία και σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη μαύρη εργασία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό στον Κλάδο.

Ακόμη, παρέχει νομική υποστήριξη ώστε να θωρακίσει τα μέλη της απέναντι σε κακόβουλους πελάτες ενώ βρίσκεται σε επαφές με ΙΕΚ και σχολές ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της έλλειψης κατάλληλα εκπαιδευμένου τεχνικού προσωπικού. Ειδικά σε αυτό το πεδίο, η HERCA προκειμένου να βοηθήσει τα μέλη της, απευθύνεται σε σχολές και συγκεντρώνει βιογραφικά από νέα άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να εργαστούν στον Κλάδο.

Στόχος η ποιότητα και η ασφάλεια

Πρωταρχικός στόχος της Ελληνικής Ένωσης Εταιριών Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων είναι το σήμα της HERCA να αποτελέσει σήμα ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν τα μέλη της. Η ένωση δέχεται ως μέλη της εταιρίες που διέπονται από διαφάνεια στις σχέσεις τους με το δημόσιο και ευρύτερα με το κράτος και ασπάζονται τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και του ορθού επιχειρείν με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εργασιακές σχέσεις και τα θέματα ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα, στα εργασιακά, τονίζεται ότι οι εταιρίες – μέλη της HERCA τάσσονται στην ίδια πλευρά με τους εργαζόμενους, έχουν τις ίδιες επιθυμίες και απόψεις για την εργασία, την ανταμοιβή της και αγωνίζονται για το ίδιο ζητούμενο, την παροχή ποιοτικών και σωστά αμειβόμενων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.

Η ένωση μάλιστα, στις πρόσφατες συνομιλίες με αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, κατέστησε ξεκάθαρη τη θέση της σχετικά με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, επισημαίνοντας τις παθογένειες του συστήματος που κλείνουν το μάτι στη μαύρη εργασία, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Στις συναντήσεις αυτές, η HERCA υπογράμμισε ακόμη, ότι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη φύση της δουλειάς των εταιριών του Κλάδου, η οποία πολλές φορές επιβάλλει ελαστικά ωράρια εργασίας, πάντοτε όμως, εντός του νόμιμου πλαισίου.

Η ασφάλεια των εργαζομένων, του κοινού και όλων των εμπλεκόμενων μερών αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Ελληνικής Ένωσης Εταιριών Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων και των μελών της. Για τον λόγο αυτό, η HERCA βρίσκεται σε συνομιλίες με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με σκοπό να καταρτιστεί ένας κανονισμός που θα περιλαμβάνει τις βασικές αρχές, ασφαλείας και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν όλα τα έργα, ώστε να διασφαλίζεται όχι μόνο η ποιότητα αλλά και η ασφάλεια σε κάθε είδους εργασία ή υπηρεσία που αναλαμβάνουν τα μέλη της Ένωσης.

Διαφάνεια στο εσωτερικό

Καθώς η HERCA βρίσκεται στον τρίτο χρόνο λειτουργίας της, διαθέτει έναν συμπαγή και διαρκώς αυξανόμενο πυρήνα εταιριών – μελών, οι οποίες μέσω των εσωτερικών ζυμώσεων και επαφών, ασπάζονται τις αρχές της Ένωσης και συμπράττουν στην προσπάθεια υλοποίησης του σήματος ποιότητας της HERCA σε ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Εταιριών Ενοικίασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων απολαμβάνουν, ταυτόχρονα, πλήθος ανταποδοτικών υπηρεσιών, όπως την καθημερινή λειτουργία της γραμματείας όπου μπορούν να εξυπηρετούνται σε σχέση με τα αιτήματά τους, καθώς και τις υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου. Μάλιστα, έχοντας συγκεντρώσει το απαραίτητο αποθεματικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της HERCA προχώρησε σε σημαντική μείωση κατά 30% της ετήσιας συνδρομής για το 2023.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023