Σε τροχιά ψηφιακού μετασχηματισμού η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενημέρωση από το One Stop Liaison Office και την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.