Σύμπραξη Καβάλας – Θάσου: Σύνθεση δυνάμεων για την επόμενη ημέρα του τουρισμού

Για το 2023, η Σύμπραξη συνεχίζει να χτίζει περαιτέρω στον αυθεντικό χαρακτήρα των προορισμών, εμβαθύνοντας και αποκαλύπτοντας τις λιγότερο γνωστές εμπειρίες.