Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου: Οι επιπτώσεις των βαρέων βιομηχανικών ΑΠΕ στο Μαίναλο

Πραγματοποιείται εκδήλωση με θέμα: «Η εγκατάσταση βαρέως τύπου βιομηχανικών ΑΠΕ στο Μαίναλο και την ευρύτερη Πελοπόννησο, και οι επιπτώσεις τους στην τοπική οικονομία και κοινωνία».