Τελευταία νέα
ΑρχικήΆρχισε η υλοποίηση του προγράμματος του ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Κ

Άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος του ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Κ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρύπανσης Κρήτης, ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Κ., αποτελεί τον πρώτο φορέα που ιδρύθηκε στην χώρα μας σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την υποστήριξη και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων […]

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρύπανσης Κρήτης, ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Κ., αποτελεί τον πρώτο φορέα που ιδρύθηκε στην χώρα μας σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την υποστήριξη και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των ΟΤΑ και των ξενοδοχείων. Έχει ιδρυθεί από το 1996, αλλά μόλις τώρα αρχίζουν να υλοποιούνται τα προγράμματα του για τους βιολογικούς καθαρισμούς. Η λειτουργία του ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Κ. εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Κρήτης και με τον τρόπο αυτό συντελεί στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, και της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.
Βασικό στοιχείο είναι ότι η σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων των βιολογικών καθαρισμών έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του λειτουργικού κόστους και φυσικά περισσότερα οικονομικά οφέλη για τα ξενοδοχεία.
Το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Κ., ξεκίνησε από την καινοτόμο πρόταση του Συνδέσμου Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, ΤΕΔΚ, Κρήτης και του ΕΟΤ στην κοινοτική πρωτοβουλία Envireg, και λειτουργεί με την νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας και εκτός από τις ΤΕΔΚ, μέτοχοι είναι αναπτυξιακές εταιρίες της Κρήτης, καθώς επίσης και ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού.
Το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Κ., με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον<.>» του ΥΠΕΧΩΔΕ, και με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να αναβαθμίσει τον εξοπλισμό και της υπηρεσίες του.
Το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Κ. αναλαμβάνει την λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των ΟΤΑ και των ξενοδοχείων, την εξασφάλιση της ποιότητας εκροών που απαιτείται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσίας, την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων, και την διενέργεια χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων για τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης. Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση διαφόρων αναγκαίων μελετών, την εκπαίδευση των τεχνιτών, και γενικά έχει το ρόλο του Τεχνικού Συμβούλου.
Για την σωστή εφαρμογή όλων των παραπάνω μελετών όπως επίσης και για θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού, και εκπαίδευσης το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Κ. έχει σαν τεχνικό σύμβουλο την εταιρία ΕΠΕΜ.
Η ΕΠΕΜ Ε.Π.Ε. είναι εταιρία εξειδικευμένη στην παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος καθώς και στο σχεδιασμό και την τεχνική υποστήριξη κατασκευής έργων προστασίας περιβάλλοντος.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
23/02/2024
22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024