Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιευκρινήσεις από την Minoan Lines

Διευκρινήσεις από την Minoan Lines

Η εταιρία Minoan Lines ανακοίνωσε χθες ότι για την ενημέρωση των μετόχων της και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, θεωρεί υποχρέωση της μετά την δημοσίευση της Ενοποιημένης Κατάστασης Ισολογισμού του πρώτου […]

Η εταιρία Minoan Lines ανακοίνωσε χθες ότι για την ενημέρωση των μετόχων της και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, θεωρεί υποχρέωση της μετά την δημοσίευση της Ενοποιημένης Κατάστασης Ισολογισμού του πρώτου εξαμήνου του 1999, να δώσει τις παρακάτω διευκρινήσεις για τα αποτελέσματα και ταυτόχρονα να παρουσιάσει την πορεία της Minoan Lines με βάση τα αποτελέσματα του επτάμηνου 1999.
Η απόκλιση μεταξύ του α΄ εξαμήνου 1998 και του αντιστοίχου 1999 οφείλεται στο γεγονός ότι το 1998 είχε επιτευχθεί έκτακτη κερδοφορία ύψους 1,5 δισ. δρχ. από την πώληση των δύο πλοίων της, Knossos και Festos. Για το ίδιο διάστημα το 1999 έχουν ληφθεί υπόψη αυξημένες αποσβέσεις κατά 613 εκατ. δρχ.
Επίσης, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 1999 εμφανίζονται επιβαρημένα κατά 600 εκατ. δρχ. περίπου.
Ταυτόχρονα, λόγω της ενσωμάτωσης στον Όμιλο από την 1-1-99 των εταιριών Air Greece, Minoan Cruise, και Minoan Highspeed, απορροφήθηκαν ζημιές ύψους 585 εκατ. δρχ. λόγω της αδράνειας στην οποία περιήλθε η Minoan Highspeed, τελεί υπό εκκαθάριση, και της χαμηλής ως αδρανούς περιόδου εκμετάλλευσης των παγίων στοιχείων της Minoan Cruises και της Air Greece.
Ήδη τα αποτελέσματα της Minoan Lines για το επτάμηνο του 1999 ανέρχονται μετά από τα χρηματοοικονομικά έξοδα και πριν από τις αποσβέσεις σε 5,7 δισ. δρχ. παρουσιάζοντας έναντι των αντίστοιχων του 1999 αύξηση 14%. Το 1998 ήταν 5 δισ. δρχ. προ της πώλησης των πλοίων.
Θετικά εξελίσσεται επίσης, και ο μήνας Αύγουστος, και το γεγονός αυτό δημιουργεί βάσιμες ενδείξεις ότι το τέλος της χρονιάς αυτής τα καθαρά κέρδη θα προσεγγίσουν τον στόχο της εταιρίας, δηλαδή τα 12,8 δισ. δρχ. και θα είναι σημαντικά έτσι αυξημένα έναντι των κερδών του έτους 1998. Σε αυτό συμβάλει και το γεγονός ότι θα υπάρχει μεγάλη βελτίωση στα χρηματοοικονομικά μεγέθη λόγω της αυξημένης ρευστότητας από την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κατά την οποία η εταιρία συγκέντρωσε 77,4 δισ. δρχ.
Στα παραπάνω σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα θα πρέπει να επισημανθεί η προοπτική καταγραφής υπεραξίας ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, που θα προκύψει πιθανότατα εντός του β΄ εξαμήνου 1999, λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των μετοχών της θυγατρικής Forthnet Α.Ε. στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ίδια προοπτική καταγραφής σημαντικών υπεραξιών διαφαίνεται για την Minoan Lines από την εισαγωγή των μετοχών της Minoan Flying Dolphins προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α., η οποία τοποθετείται χρονικά για το έτος 2000.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

15/04/2024
12/04/2024
11/04/2024
10/04/2024
09/04/2024
08/04/2024