Τελευταία νέα
ΑρχικήΠρόγραμμα για εκπαίδευση από απόσταση στα τουριστικά γραφεία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρόγραμμα για εκπαίδευση από απόσταση στα τουριστικά γραφεία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με άλλους φορείς από την Ελλάδα και την Ε.Ε. έχει δραστηριοποιηθεί στην από απόσταση εκπαίδευση. Είναι από τα πρώτα ελληνικά Ιδρύματα που μελετά σε βάθος […]

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με άλλους φορείς από την Ελλάδα και την Ε.Ε. έχει δραστηριοποιηθεί στην από απόσταση εκπαίδευση. Είναι από τα πρώτα ελληνικά Ιδρύματα που μελετά σε βάθος και οργανώνει μία ολοκληρωμένη διαδικασία εκπαίδευσης από απόσταση, παράλληλα με τις συμβατικές εκπαιδευτικές του λειτουργίες. Το έργο Aegean DOLPHIN, χρηματοδοτούμενο από αντίστοιχη ενέργεια του ΕΠΕΑΕΚ (Β΄ ΚΠΣ – Υπουργείο Παιδείας), αναπτύσσεται σε δύο βασικούς άξονες:
Α. Μελετάται, σχεδιάζεται και υλοποιείται η απαραίτητη υποδομή η οποία θα επιτρέπει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και διάθεση ακαδημαϊκών μαθημάτων, επιμορφωτικών κύκλων και γενικά θεματικών ενοτήτων με τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες της εκπαίδευσης από απόσταση. Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και εγκατάσταση των Εκπαιδευτικών Κέντρων καθώς και την ενσωμάτωσή τους στο διαδίκτυο του Ιδρύματος, τη μεταφορά και αφομοίωση της τεχνογνωσίας σε θέματα χρήσης εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού και ανάπτυξης ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών.
Β.Σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης από απόσταση για στελέχη και υπαλλήλους τουριστικών γραφείων που δραστηριοποιούνται σε νησιά του Αιγαίου.
Η ομάδα εργασίας για το σχεδιασμό και επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού έχει διαμορφώσει ένα σενάριο – ομπρέλα πάνω στο οποίο βασίστηκε η όλη διάρθρωση του υλικού. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό υλικό όλα εκείνα τα γνωσιακά εφόδια που θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει και να αναπτύξει τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για να ανταποκριθεί επιτυχώς στο χώρο των πρακτορείων. Η επιλεγείσα μέθοδος είναι η σταδιακή παρουσίαση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του τουριστικού γραφείου με αργά και σταθερά βήματα, μέσα από 6 θεματικές ενότητες, οι 3 πρώτες για οργανωτικά-διοικητικά και οι άλλες 3 για λειτουργικά-τεχνικά θέματα:

Στην 1η θεματική ενότητα εξετάζονται τα ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης πρακτορείου.
Στη 2η θεματική ενότητα αναλύονται οι οικονομικές και διαχειριστικές πτυχές του τουριστικού γραφείου.
Στην 3η θεματική ενότητα παρουσιάζονται τα θέματα marketing τουριστικού γραφείου.
Στην 4η θεματική ενότητα παρουσιάζονται τα θέματα κρατήσεων και έκδοσης αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
Στην 5η θεματική ενότητα αναλύονται τα ζητήματα διοργάνωσης εκδρομών και περιηγήσεων. Τέλος η 6η θεματική ενότητα έχει ως θέμα την απόκτηση τεχνογνωσίας για τον εισερχόμενο τουρισμό (αντιπροσώπευση ενός tour operator).

Η κάθε θεματική ενότητα έχει την ακόλουθη διάρθρωση:
– μία επεξηγηματική σελίδα
– τα βασικά σημεία και θέματα της ενότητας
– ένα κατάλογο βιβλιογραφίας για μελέτη
– μελέτες περίπτωσης από την επιχειρηματική πραγματικότητα
– δραστηριότητες, εργασίες και ασκήσεις.

Η εκπαίδευση θα υποστηρίζεται από Εκπαιδευτές, Διαχειριστές και Προσωπικό υποστήριξης στα 4 εκπαιδευτικά κέντρα στη Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο και Ρόδο.
Η εκπαιδευτική διαδικασία θα υποστηριχθεί από το ανάλογο βιβλιογραφικό υλικό που περιλαμβάνει 14 τίτλους βιβλίων. Επιπρόσθετα από την βιβλιογραφία που θα είναι διαθέσιμη σε κάθε εκπαιδευτικό κέντρο, θα υφίστανται και άλλα, όπως αποσπάσματα από άλλα βιβλία, εγχειρίδια /οδηγοί, δημοσιεύματα του τύπου.
Τέλος σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποδίδει μεγάλη σημασία στις διάφορες δυνατότητες επέκτασης του παραπάνω πιλοτικού προγράμματος.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Aegean DOLPHIN είναι ο κ. Οδυσσέας Σακελλαρίδης, Αναπλ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ Συντονιστής Εκπαίδευσης Πιλοτικού είναι ο κ. Μάριος Σωτηριάδης, Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

11/12/2023
08/12/2023
07/12/2023
06/12/2023
05/12/2023
04/12/2023