Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Ηoliday Inn"

Ηoliday Inn

Με τα εγκαίνια της ξενοδοχειακής μονάδας Ηoliday Inn στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2001 ο βρετανικός ξενοδοχειακός όμιλος Bass Plc

28/03/2023
27/03/2023
24/03/2023
23/03/2023
22/03/2023
21/03/2023