Τελευταία νέα

Car Rentals

Ο τομέας μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση 21,5% του Κύκλου Εργασιών το 2022, αγγίζοντας τα 250,8 εκατ. ευρώ σε

Υπογράφηκε το σχέδιο, που προβλέπει τη σταδιακή αντικατάσταση του υφιστάμενου στόλου της εταιρείας με νέα, ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα, με

Ενοποιημένες πωλήσεις 569 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2022 και κέρδη προ φόρων 90 εκατ. ευρώ, με αύξηση 57%.

Οι Autohellas και Samelet συμφώνησαν με τη Stellantis την εξαγορά της θυγατρικής της στην Ελλάδα, για την εισαγωγή και διάθεση

Ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Autohellas με 74% αύξηση στην κερδοφορία του 1ου εξαμήνου.

Στόχος της συναλλαγής είναι η περαιτέρω μεγέθυνση του Ομίλου Autohellas, αλλά και η δημιουργία σημαντικών συνεργειών σε κοινές επενδύσεις στην

Συμμετοχή της Autohellas ΑΤEΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Trade Estates ΑΕΕΑΠ. Η πρώτη, βάσει της συμφωνίας, θα έχει δικαίωμα προτίμησης

Ο κύκλος εργασιών από τη δραστηριότητα του Ομίλου στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε στο α' τρίμηνο του 2022 κατά

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου προτείνει να παραταθεί το χρονικό όριο εκμετάλλευσης των αυτοκινήτων αυτών των επιχειρήσεων, που έχει προσδιοριστεί στα 12

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, είχε ζητήσει άμεση κατάθεση και ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης, αφού, αν υπήρχε καθυστέρηση και

29/03/2023
28/03/2023
27/03/2023
24/03/2023
23/03/2023
22/03/2023