Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΠλαστικά προϊόντα μιας χρήσης: Ο νέος “πονοκέφαλος” για τις αεροπορικές εταιρείες
Αερομεταφορές

Πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης: Ο νέος “πονοκέφαλος” για τις αεροπορικές εταιρείες

food tray

Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με τη βελτιωμένη απόδοση των απορριμμάτων καμπίνας και την αντικατάσταση των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης με βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) δημοσίευσε την έκθεση Επαναξιολόγησης Πλαστικών Προϊόντων Μίας Χρήσης στον Τομέα Αεροπορικών Εταιρειών για να βοηθήσει τις αεροπορικές εταιρείες, τις ρυθμιστικές αρχές και την αλυσίδα εφοδιασμού των αεροπορικών εταιρειών να μετριάσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης (SUPP).

Αυτή η δημοσίευση έρχεται τη στιγμή που το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) έχει συγκαλέσει μια Διακυβερνητική Επιτροπή Διαπραγματεύσεων (INC) για να αναπτύξει μια διεθνή, νομικά δεσμευτική συμφωνία για τη χρήση SUPP μέχρι το τέλος του 2024.

Τα SUPP χρησιμοποιούνται ευρέως στην αερομεταφορές λόγω της αντοχής, της ελαφρότητας και της ικανότητάς τους να πληρούν τους κανονισμούς ασφάλειας. Ωστόσο, ο τομέας των αεροπορικών εταιρειών αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με τη βελτιωμένη απόδοση των απορριμμάτων καμπίνας και την αντικατάσταση των SUPPs με βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τεχνικά και λειτουργικά εμπόδια και η έλλειψη εναρμονισμένων κανονισμών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη βελτίωση της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων. Η απουσία “έξυπνης” ρύθμισης εξακολουθεί να περιορίζει τις προσπάθειες των αεροπορικών εταιρειών να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των λειτουργιών στην καμπίνα.

Η συνεργασία σε όλη την αλυσίδα αξίας των αερομεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και να διευκολυνθεί η μείωση και η αντικατάσταση των SUPPs, που είναι απαραίτητο για τη μείωση των αποβλήτων και την αύξηση της ανάκτησης υλικών.

Οι βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν:

Για τις αεροπορικές εταιρείες
  • Μείωση των αποβλήτων στην “πηγή”, αναθεωρώντας τα πρότυπα και τις διαδικασίες μέσω της μείωσης και της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων και επαγγελματική αξιολόγηση της ανάγκης για SUPPs. Σαφείς στόχοι για την εξάλειψη, τη μέτρηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής και ενημέρωση για την πρόοδο.
  • Εισαγωγή επαναχρησιμοποιήσιμων αντικειμένων ως στρατηγική για την προώθηση της κυκλικότητας. Αυτό απαιτεί υλικοτεχνικές αλλαγές που ενσωματώνουν μια υπηρεσία κλειστού βρόχου (close-loop), συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης του πιθανού πρόσθετου βάρους των επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών στα αεροσκάφη στην καύση καυσίμου και τις εκπομπές CO2.
  • Βελτίωση της διαχείρισης και της ανάκτησης των αποβλήτων διευκολύνοντας τον διαχωρισμό των απορριμμάτων επί του σκάφους αλλά και στο έδαφος και πραγματοποιώντας ελέγχους βιοδιάσπασης αποβλήτων για τις λειτουργίες τόσο επιβατών όσο και φορτίου (cargo).
Για τις ρυθμιστικές αρχές
  • Προληπτική ενθάρρυνση για ελαχιστοποίηση των SUPPs, αντιμετωπίζοντας την ανάγκη απλών εναρμονισμένοων κανονισμών και νομοθεσίας. Ανάπτυξη οδηγιών που επιτρέπουν παγκόσμιους κοινούς ορισμούς και πρότυπα για εναλλακτικά προϊόντα που περιλαμβάνουν επισήμανση, ακεραιότητα και πιστοποιήσεις.
  • Δημιουργία της υποδομής και των πλαισίων που θα καταστήσουν δυνατή την επαναχρησιμοποίηση μοντέλων, ενώ παράλληλα θα γνωρίζουν και θα ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων διεθνών αεροπορικών εταιρειών.
  • Υποστήριξη σαφούς μεθοδολογίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών ως ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση ότι οι διαδικασίες διαχωρισμού είναι αποτελεσματικές.
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης υποδομής για τον διαχωρισμό και την ανάκτηση απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου ή κοντά σε αυτές.
Για την εφοδιαστική αλυσίδα
  • Συμμετοχή σε/ή οργάνωση συζητήσεων εστιασμένων σε λύσεις με τη συμμετοχή βασικών ενδιαφερομένων, για τον εντοπισμό και την εφαρμογή αλλαγών στη διαδικασία, που δίνουν προτεραιότητα σε λύσεις “από άκρο σε άκρο”, διασφαλίζοντας βέλτιστες πρακτικές και προωθώντας κανονιστικές αλλαγές.
  • Αύξηση της συνεργασίας δημόσιου/ιδιωτικού τομέα και σημαντικές επενδύσεις για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην αλυσίδα αξίας του τομέα των αεροπορικών εταιρειών, ώστε να επιτραπούν σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

“Οι αεροπορικές εταιρείες ακολουθούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αειφορία, που περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των SUPPs. Οι συστάσεις αυτής της έκθεσης θα βοηθήσουν τις αεροπορικές εταιρείες, τις ρυθμιστικές αρχές και την αλυσίδα εφοδιασμού να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα της μείωσης των SUPPs. Αυτό περιλαμβάνει την εύρεση εναλλακτικών λύσεων έναντι των SUPP, τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου ρυθμιστικού πλαισίου και την προώθηση της συνεργασίας σε ολόκληρο τον τομέα. Είναι σημαντικό ότι αυτές οι συστάσεις αξιοποιούν την τεχνογνωσία όλων των συμμετεχόντων στον τομέα των αερομεταφορών για την ανάπτυξη, την προσαρμογή και την εφαρμογή των λύσεων που ταιριάζουν καλύτερα στο μοναδικό περιβάλλον ενός αεροσκάφους”, δήλωσε η Marie Owens Thomsen, SVP Sustainability και Chief Economist της IATA.

reassessing-supp-in-the-airline-sector_260324_rm-2

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024
15/05/2024