Τελευταία νέα

Πολιτιστικός

Ο λόφος της Φιλερήμου καταλαμβάνει έκταση περίπου 2.500 στρεμμάτων, πυκνού δάσους.

Το κτίριο που θα στεγάσει το Διαχρονικό Μουσείο αποτελείται από μία επιμήκη πτέρυγα με ισόγειο και επιπλέον τρεις στάθμες εμβαδού

Με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής βιώσιμης ανάπτυξης της Κέρκυρας, οι νέες δράσεις εμβαθύνουν στην ταξιδιωτική εμπειρία του προορισμού.

Η περιοχή επέμβασης της μελέτης περιλαμβάνει έκταση 34 στρεμμάτων και περιμέτρου 762 μέτρων.

Στους αρχαιολογικούς χώρους της Μαγνησίας δε διαπιστώθηκαν ιδιαίτερες φθορές.

Η εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στηρίχθηκε στο γεγονός ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα επιβίωσης και

Στόχος του ΥΠΠΟ είναι να πιστοποιηθούν σταδιακά όλα τα δημόσια αρχαιολογικά μουσεία της χώρας μας και να αναγνωριστούν όσα ιδιωτικά

Το συγκρότημα των Νεωρίων χωροθετείται εντός του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Χανίων και εντός των ζωνών

Το μνημείο αποδίδεται στο κοινό, εντός του έτους, με αναστηλωμένο το μεγάλο περιστύλιο, το πρόπυλο και τις στοές της πρόσοψης,

Το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Φόρουμ του Πεκίνου είναι μια πρωτοβουλία της Κίνας που προσελκύει ανθρώπους του πολιτισμού και του τουρισμού από

26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023