Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςCar RentalsΕπιλύεται το ζήτημα της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό και από τουριστικά γραφεία
Μεταφορές

Επιλύεται το ζήτημα της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό και από τουριστικά γραφεία

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν ενεργειών των έξι Σωματείων της υπό σύσταση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. Με Οδηγό, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία επιλύεται το μείζον ζήτημα της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, από νομικά πρόσωπα και ιδίως από τουριστικά γραφεία.

Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών των Σωματείων Κυκλάδων, Κέρκυρας, Δωδεκανήσου, Ρόδου, Χανίων και Ηρακλείου, ιδρυτικών μελών της υπό σύσταση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. Με Οδηγό (Π.Ο.Ε.Ε.Μ.Ο.), και του νομικού συμβούλου των Σωματείων και της Ομοσπονδίας Δρ. Ιωάννη Γκιτσάκη, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 79210/14-3-2024 (ΑΔΑ: 6ΣΚΓ465ΧΘΞ-868) ερμηνευτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό από νομικά πρόσωπα και ιδίως από τουριστικά γραφεία, ως μισθωτές.

Διαβάστε επίσης → Επείγον κάλεσμα για επίλυση των χρόνιων προβλημάτων των Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Με την Εγκύκλιο αυτή επιλύεται το μείζον ζήτημα της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, από νομικά πρόσωπα και ιδίως από τουριστικά γραφεία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο, δεν υφίσταται κανένα κώλυμα στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία (νομικά πρόσωπα), ως μισθωτές.

Σημειώνουμε, ότι το πρόβλημα αυτό ανέκυψε κατά τη διάρκεια της περσινής τουριστικής περιόδου, λόγω της αιφνίδιας μεταβολής της θέσεως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μία μεταβολή, η οποία μεταφέρθηκε και στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και είχε ως αποτέλεσμα να μην γίνονται δεκτές από αυτά οι συμβάσεις μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, που έχουν ως μισθωτή νομικό πρόσωπο και ιδίως τουριστικό γραφείο, και να επιβάλλονται σε βάρος των επιχειρήσεων του κλάδου μας υψηλά διοικητικά πρόστιμα για δήθεν υποκλοπή μεταφορικού έργου που έχει ανατεθεί σε άλλο φορέα, καθώς και διοικητικές κυρώσεις της αφαίρεσης των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων μας για 30 έως και 90 ημέρες.

Κατόπιν τούτου, τα έξι Σωματεία, ιδρυτικά μέλη της υπό σύσταση Ομοσπονδίας, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, αναθέτοντας την εκπροσώπησή τους στο Δικηγορικό Γραφείο του Δρ. Ιωάννη Α. Γκιτσάκη, Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτορα Διοικητικού Δικαίου και συμβούλου τουριστικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης → Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήζει ολικής αλλαγής τονίζει η Επιτροπή Σωματείων Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. Με Οδηγό Νησιωτικής Ελλάδος

Ο ως άνω Δικηγόρος ανέλαβε, για λογαριασμό των Σωματείων και της υπό σύσταση Ομοσπονδίας:
α) Τη σύνταξη και κατάθεση σχετικού αναλυτικού Υπομνήματος ενώπιον του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τη νομική τεκμηρίωση της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, από νομικά πρόσωπα και ιδίως από τουριστικά γραφεία, ως μισθωτές.
β) Τη σύνταξη και υποβολή σχετικής Αναφοράς προς το Συνήγορο του Πολίτη.
γ) Τη σύνταξη και υποβολή σχετικής Καταγγελίας προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και
δ) Τη σύνταξη και κατάθεση αναλυτικού Υπομνήματος ενώπιον του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τις προτεινόμενες αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό και τον οδικό χάρτη για την υλοποίησή τους, στο οποίο τέθηκε, ως πρώτο ζήτημα, η ρητή αναγνώριση της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, από νομικά πρόσωπα και ιδίως από τουριστικά γραφεία, ως μισθωτές.

Ακολούθησε σειρά επαφών των Προέδρων των έξι Σωματείων και του νομικού μας συμβούλου με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς και με βουλευτές και πολιτικά στελέχη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, που οδήγησαν στην έκδοση της συγκεκριμένης ερμηνευτικής Εγκυκλίου. Τα Σωματεία μας εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς όλους τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πολιτικούς για την έμπρακτη στήριξη προς τον κλάδο μας.
Ο αγώνας των Σωματείων μας και της υπό σύσταση Ομοσπονδίας συνεχίζεται, τόσο με νομικές ενέργειες όσο και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, μέχρι την ικανοποίηση και των υπολοίπων αιτημάτων του κλάδου μας.

Προς το σκοπό αυτό καλούμε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου να συνταχθούν μαζί μας στον κοινό αγώνα και να ενταχθούν στα Σωματεία μας, σε Κυκλάδες, Κέρκυρα, Δωδεκάνησα, Ρόδο, Χανιά και Ηράκλειο, ενισχύοντας τη φωνή και τη δύναμη των επιχειρήσεων εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό σε όλα τα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

19/04/2024
18/04/2024
17/04/2024
16/04/2024
15/04/2024
12/04/2024