Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςCar RentalsAutohellas: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 200 εκατ. ευρώ
Ενοικίαση αυτοκίνητου

Autohellas: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 200 εκατ. ευρώ

Το ελάχιστο ποσό έκδοσης θα ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 5 χρόνια.

Η Autohellas Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 και την υπ’ αριθμ. απόφαση 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει την πρόθεσή της, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της αγοράς, να προχωρήσει σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, έως διακόσια εκατομμύρια ευρώ (200.000.000 ευρώ) και με ελάχιστο ποσό έκδοσης το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000 ευρώ), με διάρκεια πέντε (5) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (το “Ομολογιακό Δάνειο”) και να διαθέσει τις ομολογίες του Ομολογιακού Δανείου (οι “Ομολογίες”) μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η “Δημόσια Προσφορά“) και να τις εισαγάγει προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024
15/05/2024
14/05/2024