Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςCar RentalsAutohellas: Αύξηση 34,1% του κύκλου εργασιών στο 9μηνο 2023 
Οδικές μεταφορές

Autohellas: Αύξηση 34,1% του κύκλου εργασιών στο 9μηνο 2023 

autohellas

Ενοποιημένες Πωλήσεις 762,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2023 με αύξηση 34,1%, Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) 116,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,9% και Κέρδη μετά Φόρων 74,7 εκατ. ευρώ, με αύξηση 5,5%.

Η Autohellas ανακοινώνει τα αποτελέσματα 9μήνου 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 34,1% στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 762,5 εκατ. ευρώ, έναντι 568,6 εκατ. ευρώ το 2022 με κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 214,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 20,2%. Τα Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 116,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε 74,7 εκατ. ευρώ, έναντι 71,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4%, επηρεαζόμενα από τη σημαντική αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω ανόδου των επιτοκίων. Συνολικά, ο απασχολούμενος στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις ξεπέρασε τα 57.000 αυτοκίνητα, με 11.600 συνολικές αγορές νέων αυτοκινήτων.

Κατά το τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2023, το εποχικά ισχυρότερο κάθε έτους, ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 31,5% και διαμορφώθηκε στα 285,6 εκατ. ευρώ, έναντι 217,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Τα Λειτουργικά Κέρδη του τριμήνου (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 60,4 εκατ. ευρώ, τα  Κέρδη προ φόρων (EBT) άγγιξαν τα 54,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) κατέγραψαν αύξηση 3,2% και διαμορφώθηκαν στα 43,5 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις του 9μήνου 2023, με την προσθήκη πλέον και της δραστηριότητας στην Πορτογαλία που ενοποιείται πλήρως, καταγράφουν για τρίτη συνεχή χρονιά νέο ιστορικό υψηλό για τον Όμιλο τόσο σε κύκλο εργασιών όσο και σε λειτουργική και τελική κερδοφορία μετά από ένα εξαιρετικά ισχυρό 2022 αλλά και 2021. Η δραστηριότητα εισαγωγής και διανομής των Fiat / Jeep / Alfa Romeo στην Ελλάδα, αρχής γενομένης από τον Μάιο 2023, ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης λόγω κοινού ελέγχου με τη Samelet.

chart

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας:

 Σημαντικό στοιχείο των αποτελεσμάτων του 9μήνου 2023, αποτελεί η αυξανόμενη και βελτιωμένη ισορροπία στη συνεισφορά των 3 κλάδων δραστηριότητας, και συγκεκριμένα των Μισθώσεων αυτοκινήτων Ελλάδα, Εμπορία αυτοκινήτων Ελλάδα και Μισθώσεις αυτοκινήτων Εξωτερικού.

Ο Κύκλος Εργασιών από τη δραστηριότητα στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε στο εννεάμηνο του 2023 κατά 6,1%, αγγίζοντας τα 207,3 εκατ. ευρώ από 195,5 εκατ. ευρώ το 2022. Σημαντική συνεισφορά στην αύξηση έχουν οι μακροχρόνιες μισθώσεις και κυρίως η αποτελεσματική διάθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στόλου (με σημαντική επίδραση και σε επίπεδο κερδοφορίας).

Ο Κύκλος Εργασιών της δραστηριότητας των θυγατρικών εξωτερικού που σχετίζεται με τον τομέα των μισθώσεων αυτοκίνητων έφθασε συνολικά σε επίπεδο 9μήνου τα 135,9 εκατ. ευρώ, από 51,3 εκατ. ευρώ το 2022. Η νέα δραστηριότητα της Hertz στην Πορτογαλία, που εξαγοράστηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2022, συνεισέφερε τα 78 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 193,9 εκατ. ευρώ της αύξησης Κύκλου Εργασιών του Ομίλου, με θετική επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα Κερδών προ Φόρων (EBT), αφού ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης δραστηριότητας αφορά αποκλειστικά σε βραχυχρόνιες ενοικιάσεις και συνεπώς παρουσιάζει το μεγαλύτερο μέρος της κερδοφορίας του στους καλοκαιρινούς μήνες. Οι υπόλοιπες θυγατρικές του ομίλου σε Βαλκάνια και Κύπρο κατέγραψαν οργανική αύξηση 12,8%.

Η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα, παρουσίασε σημαντική αύξηση στο σκέλος της Εισαγωγής/Διανομής (Hyundai, KIA, SEAT/CUPRA), συνεισφέροντας συνολικά 419,3 εκατ. ευρώ στον Κύκλο Εργασιών με αύξηση 30,3%, συμβάλλοντας περαιτέρω στο συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου. Το αθροιστικό μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι Hyundai, KIA, SEAT/CUPRA σε πωλήσεις ιδιωτών για το εννεάμηνο του 2023, διατηρήθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα όπως και στο αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Λαμβάνοντας υπόψη και το μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι μάρκες της FCA Greece στην ελληνική αγορά, το αθροιστικό μερίδιο του Ομίλου ξεπερνά το 25% στις πωλήσεις ιδιωτών και το 20% στις συνολικές πωλήσεις (συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων προς εταιρείες).

chart

Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Φοιτητής στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ετικέτες
30/11/2023
29/11/2023
28/11/2023
27/11/2023
24/11/2023
23/11/2023