Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Olympic Catering"

Olympic Catering

Το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής, σε ανακοίνωσή του καταδικάζει απόφαση της Olympic Catering, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία

Συμπληρωματική αποζημίωση ποσού 4,96 εκατ. ευρώ, η οποία αφορούσε αποκατάσταση ζημιών για τη περίοδο 2001-2006, επιδικάστηκε υπέρ της Olympic Catering,

Αποζημίωση συνολικού ύψους 11 εκατ. ευρώ επιδίκασε υπέρ της Olympic Catering στις 22 Νοεμβρίου το διαιτητικό δικαστήριο για την αποκατάσταση

Σε 1,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας Olympic Catering ΑΕ στη χρήση του 2003 έναντι ζημιών

Επέστρεψε στην κερδοφορία η Olympic Catering το εννεάμηνο του 2003. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε 2,162 εκατ.

Η εταιρία Olympic Catering AE, ανακοίνωσε ότι με βάση τα προσωρινά λογιστικά στοιχεία του 9μήνου 2003, τα κέρδη προ φόρων

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης, η διοίκηση της Olympic Catering δήλωσε ότι εκτιμά ότι αυτά

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σχεδιασμός για την επίτευξη στόχων που θα τεθούν για το μέλλον και άλλες στρατηγικές κινήσεις αποφάσισε

Στις 26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνέλευση των μετόχων της Olympic Catering ΑΕ κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκαν ομόφωνα τα

Σε 45,6 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο κύκλος εργασιών της Olympic Catering A.E για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης

17/04/2024
16/04/2024
15/04/2024
12/04/2024
11/04/2024
10/04/2024