Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "μαρίν"

μαρίν

Το 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δήμων με Μαρίνα (Ε.Σ.Δ.Μ.) γίνεται στις 11-13 Μαΐου 2000 με τη συμμετοχή Δημάρχων Πόλεων με Μαρίνα

08/12/2023
07/12/2023
06/12/2023
05/12/2023
04/12/2023
01/12/2023