Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΆρθραΗ τεχνητή νοημοσύνη στον ξενοδοχειακό τομέα
Άρθρα

Η τεχνητή νοημοσύνη στον ξενοδοχειακό τομέα

Τα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει την αξία της αξιοποίησης των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για την προώθηση της συνεχούς και σταθερής ανάπτυξης και τη μεγιστοποίηση των εσόδων τους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) έχει ήδη διεισδύσει σχεδόν σε κάθε κλάδο, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Η ΤΝ έχει αναδειχθεί ως ένας πολλά υποσχόμενος τομέας στη σύγχρονη εποχή μας, καθώς βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας σε πολλούς οργανισμούς. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού, οι Κύπριοι ξενοδόχοι, χρειάζεται να δώσουν έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογία για να μπορέσουν να κρατήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Με την τεχνολογική επανάσταση, προέκυψαν ευκαιρίες στον κλάδο των ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Αυτοί που ασχολούνται με τη ξενοδοχειακή βιομηχανία θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες και σιγά σιγά να ενσωματώσουν την τεχνική καινοτομία και αυτοματοποίηση των υπηρεσιών στις δραστηριότητές του.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει σημαντικό αντίκτυπο στον ξενοδοχειακό τομέα, αφού ανοίγει το δρόμο για την ενσωμάτωση της ΤΝ, της ρομποτικής και της αυτοματοποίησης των υπηρεσιών στις ξενοδοχειακές λειτουργίες. Η ΤΝ, η ρομποτική και η αυτοματοποίηση των υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και την αύξηση των εσόδων.  Τα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει την αξία της αξιοποίησης των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για την προώθηση της συνεχούς και σταθερής ανάπτυξης και τη μεγιστοποίηση των εσόδων τους.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο με τίτλο «Προσαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κυπριακή ξενοδοχειακή βιομηχανία: Οι απόψεις των διευθυντών ξενοδοχείων» (Παπαδημητρίου, 2023), κατέδειξε ότι οι διευθυντές των Κυπριακών ξενοδοχείων αντιμετωπίζουν θετικά την υιοθέτηση της ΤΝ στον ξενοδοχειακό κλάδο. Στην πραγματικότητα, είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία, επειδή φαίνεται να έχει ευνοϊκή επίδραση στην παροχή και την ποιότητα των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία και ευχαρίστηση των πελατών τους. Τα ξενοδοχεία του μέλλοντος θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στις ξενοδοχειακές τους μονάδες. Η εν λόγω τεχνολογική εφαρμογή, θεωρείται καίριας σημασίας για τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, την αύξηση της αναγνωσιμότητας και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό ενισχύονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς, τα Κυπριακά ξενοδοχεία θα πρέπει να αναβαθμιστούν και να εφαρμόσουν την ΤΝ.

Οι Κύπριοι φοιτητές λοιπόν, θα πρέπει να στραφούν στον τουριστικό τομέα. Οι τουριστικές ειδικότητες που είναι δημοφιλείς, είναι αυτές των ξενοδοχειακών ειδικοτήτων, δηλαδή της Διοίκησης ξενοδοχειακών μονάδων και της Διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος προσφέρεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων σε συμβατική και εξ αποστάσεως μορφή διδασκαλίας. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα με υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική διαδικασία και εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα της τουριστικής βιομηχανίας. Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος προσφέρουν την δυνατότητα άριστης σταδιοδρομίας και άμεσης επαγγελματικής ανέλιξης, προσφέροντας εφαρμοσμένη και καινοτόμα γνώση αιχμής προς την φοιτητική του κοινότητα.

+ Άρθρα

Ο Δρ. Χρήστος Παπαδημητρίου είναι Επίκουρος Καθηγητής Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων – Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023