Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΔιεθνείςΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων εγκαινιάζει το Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα
Περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων εγκαινιάζει το Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα

Ο οργανισμός σχεδιάζει να μειώσει στο μισό τις λειτουργικές του εκπομπές CO2 έως το 2030 και να υποστηρίξει τα μέλη του στο «ταξίδι” προς το Net Zero.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC) εγκαινιάζει το Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα. Για να αντιμετωπιστεί ο επείγων χαρακτήρας της δράσης για το κλίμα, το σχέδιο δεσμεύεται να μειώσει στο μισό τις εκπομπές που παράγονται από τις δραστηριότητες της ETC έως το 2030, καθώς και να υποστηρίξει τη δέσμευση στη δράση για το κλίμα μεταξύ των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού των μελών της και να δείξει το δρόμο στους ευρωπαϊκούς τουριστικούς φορείς.

Ως υπογράφουσα της Διακήρυξης της Γλασκώβης για την Κλιματική Δράση στον Τουρισμό, η ETC κατανοεί ότι η σχέση μεταξύ τουρισμού και κλιματικής αλλαγής είναι αδιαμφισβήτητη. Η τουριστική βιομηχανία έχει και ευθύνη και την ευκαιρία να προστατεύσει τους πόρους από τους οποίους εξαρτάται, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού περιβάλλοντος, της άγριας ζωής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, που ζωντανεύουν τις ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Μιλώντας στην έναρξη του Σχεδίου Δράσης για το Κλίμα της ETC, ο πρόεδρός της, Luís Araújo, είπε: «Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, η οικοδόμηση ενός πιο ανθεκτικού και αναγεννητικού τομέα και η αποκατάσταση και αναζωογόνηση των πόρων των προορισμών θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα και ευθύνη για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του τουρισμού. Με αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο, η ETC όχι μόνο προσπαθεί να επιτύχει την ουδετερότητα των εκπομπών άνθρακα στις δραστηριότητές της, αλλά και να ενδυναμώσει τα μέλη της ETC να αναλάβουν τολμηρή δράση για το κλίμα και να εμπνεύσουν την τουριστική βιομηχανία για σημαντικές πρωτοβουλίες».

Το Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα παρουσιάστηκε στη 105η Γενική Συνέλευση της ETC στο Ταλίν της Εσθονίας, η οποία και φιλοξενήθηκε από το Visit Estonia. Φέτος, το Ταλίν κατέχει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας, χάρη στη δέσμευσή του στη βιοποικιλότητα, τη βιώσιμη διακυβέρνηση και το κλίμα και την “πράσινη’ καινοτομία.

Χαράσσοντας τον δρόμο προς το Net Zero

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ETC θα επικεντρωθεί στη μείωση του αποτυπώματος που προκαλείται από τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες, στοχεύοντας στα «hotspot» των εκπομπών της σε CO2: τα επαγγελματικά ταξίδια, τις εκδηλώσεις και τα ταξίδια FAM και τα ταξίδια για influencers. Στόχος του οργανισμού είναι να φτάσει το Net Zero πριν από το 2050.

Μέσω του Σχεδίου Δράσης για το Κλίμα, η ETC στοχεύει επίσης να αξιοποιήσει τον ρόλο της ως οργανισμού-«ομπρέλα» για τους NTO στην Ευρώπη. Η ETC παίξει καταλυτικό ρόλο και θα υποστηρίξει τα εθνικά μέλη της να δεσμευθούν για μια «πράσινη» μετάβαση, δημιουργώντας ευκαιρίες για συλλογική δράση στην Ευρώπη και παρέχοντας τεχνική υποστήριξη σχετικά με τη μετάβαση στο Net Zero.

Μερικές βασικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα είναι οι εξής:

  • Ετήσια μείωση κατά 7% των εκπομπών για την επίτευξη του ενδιάμεσου στόχου το 2030.
  • Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη Δράση για το Κλίμα εντός του οργανισμού.
  • Ανάπτυξη σχεδίου για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των μελών της ETC στη δράση για το κλίμα.
  • Δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για τα μέλη της ETC, για κοινή χρήση παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών, περιπτωσιολογικών μελετών (case studies) και εργαλείων σχτικά με τη δράση για το κλίμα.

Το Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα περιγράφει τη δέσμευση της ETC να δώσει το παράδειγμα και να ευαισθητοποιήσει τον κλάδο σχετικά με την περιβαλλοντική δράση. Ο οργανισμός στοχεύει να προωθήσει τον επείγοντα χαρακτήρα μιας «πράσινης» μετάβασης στον τουρισμό, να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων στον τουρισμό και να επιταχύνει τις κλιματικές δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

12/06/2024
11/06/2024
10/06/2024
07/06/2024
06/06/2024
05/06/2024