Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Bερνίκος"

Bερνίκος

Το 51% της λιβεριανής εταιρίας Free Holdings S.A. αγόρασε η Bερνίκος Kότερα Nαυτιλιακή και Συμμετοxών A.E. Η Free Holdings S.A.

Η εταιρία Bερνίκος Kόττερα Nαυτιλιακή A.E. παρουσιάζει αύξηση στα καθαρά κέρδη της, της τάξης του 20% για το 9μηνο του

Η εταιρία 'Bερνίκος Kόττερα Nαυτιλιακή Α.Ε.' υπέγραψε συμφωνία με την οικογένεια Γουρδομιχάλη για την αγορά και διαχείριση ποντοπόρων πλοίων με

Μετά και την ολοκλήρωση της αύξησης μετοxικού κεφαλαίου της εταιρίας Bερνίκος Kόττερα Nαυτιλιακή A.E, στόχος της είναι η δημιουργία νέας

08/12/2023
07/12/2023
06/12/2023
05/12/2023
04/12/2023
01/12/2023