Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "αναθέσεις"

αναθέσεις

«Παρά τη νομολογία του ΔΕΚ (Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), σύμφωνα με την οποία "δημόσιος εκθεσιακός οργανισμός με ανταγωνιστικό χαρακτήρα δεν αποτελεί

19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024