Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "αναθέσεις"

αναθέσεις

«Παρά τη νομολογία του ΔΕΚ (Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), σύμφωνα με την οποία "δημόσιος εκθεσιακός οργανισμός με ανταγωνιστικό χαρακτήρα δεν αποτελεί

28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023
21/09/2023