Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Γαλαμάτης"

Γαλαμάτης

Πρόταση για εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για συνδυασμένη ανάπτυξη πλέγματος εναλλακτικών και αλληλοϋποστηριζόμενων μορφών τουρισμού, στην περιοχήπου παρεμβάλλεται ανάμεσα στο `Βήμα

14/06/2024
13/06/2024
12/06/2024
11/06/2024
10/06/2024
07/06/2024