Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Δικαστήριo"

Δικαστήριo

Αποζημίωση συνολικού ύψους 11 εκατ. ευρώ επιδίκασε υπέρ της Olympic Catering στις 22 Νοεμβρίου το διαιτητικό δικαστήριο για την αποκατάσταση

Να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφασή της περί κρατικών ενισχύσεων, της

Να εγκρίνει ενισχύσεις ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο στην αεροπορική εταιρία Ολυμπιακή Αεροπορία, για

22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024