Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΤουριστική ΥποδομήΕκτός του ΕΣΠΑ 2007-2013 η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στο Γουδί
Απάντηση Χούμπνερ σε Παπαδημούλη

Εκτός του ΕΣΠΑ 2007-2013 η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στο Γουδί

Τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από κοινοτικά κονδύλια, αν αυτό ζητηθεί από τις Ελληνικές αρχές, του μητροπολιτικού πάρκου στο Γουδί, επισημαίνει στην απάντηση της η αρμόδια Επίτροπος κα. Ντανούτα Χούμπνερ, σε σχετική […]

Τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από κοινοτικά κονδύλια, αν αυτό ζητηθεί από τις Ελληνικές αρχές, του μητροπολιτικού πάρκου στο Γουδί, επισημαίνει στην απάντηση της η αρμόδια Επίτροπος κα. Ντανούτα Χούμπνερ, σε σχετική ερώτηση<...>του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ, κ. Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε να πληροφορηθεί από την Κομισιόν αν οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερώσει για τα σχέδια μελλοντικής χρήσης του πάρκου, πώς αντιμετωπίζουν τα σχέδια για αύξηση των αστικών πάρκων και των χώρων πρασίνου, αν θα μπορούσε να συγχρηματοδοτήσει τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στο Γουδί και εάν ναι μέσω ποιών ταμείων.

Όσον αφορά στη δυνατότητα συγχρηματοδότησης του έργου, η κα Χούμπνερ αναφέρει πώς “Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αυτό το Ταμείο θα μπορούσε, καταρχήν, να συγχρηματοδοτήσει ένα τέτοιο έργο για τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στην περιοχή του Γουδί υπό την αιγίδα ενός από τα επιχειρησιακά προγράμματα που περιλαμβάνει το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013”. H κα Xούμπνερ τονίζει όμως πώς “Ο ενδεικτικός κατάλογος με τα έργα των ελληνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 δεν συμπεριλαμβάνει έργο για το Γουδί”.

Αναφερόμενη στα ελληνικά σχέδια χρήσης του πάρκου η αρμόδια Επίτροπος αναφέρει πώς “Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες να καθορίσουν τη χρήση γης που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους καθώς και τη θέση και την έγκριση των επόμενων έργων, σύμφωνα με τη σχετική εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Επομένως, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν καμία υποχρέωση να ενημερώσουν την Επιτροπή, ενώ από την άλλη η Επιτροπή δεν μπορεί να πάρει θέση σε τέτοια ζητήματα, εκτός αν υπάρχει ένδειξη παραβίασης του δικαίου της Ε.Ε.”.

“Μετά το Ελληνικό”, σχολίασε ο κ. Παπαδημούλης, “έρχεται ακόμη μία αποκαλυπτική απάντηση της Επιτροπής, πως μπορεί αν της προταθεί, να συγχρηματοδοτήσει τη δημιουργία πάρκου στην περιοχή Γουδί. H κυβέρνηση της Ν.Δ αρνείται να εντάξει στο ΕΣΠΑ ένα τέτοιο έργο, προωθώντας την περαιτέρω οικοπεδοποίηση των τελευταίων ελεύθερων χώρων στην Αθήνα. Όταν η αναλογία πρασίνου για κάθε Αθηναίο πολίτη είναι λιγότερο από το ένα τρίτο, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η πολιτική αυτή επιλογή βλάπτει το δημόσιο συμφέρον και προκαλεί την νοημοσύνη των πολιτών. H κυβέρνηση αξιοποιώντας και τα κοινοτικά κονδύλια οφείλει να δημιουργήσει τα αναγκαία, χωρίς νέες καθυστερήσεις, πάρκα στην Αττική. Μαζί με τους πολίτες και τις οικολογικές οργανώσεις θα επιμείνουμε γι αυτό αξιοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα”.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
23/02/2024
22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024