Τελευταία νέα
HomeΕναλλακτικός ΤουρισμόςΛοιπές μορφέςΤζαμπάζη: Μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου ο αγροτουρισμός
Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας και Δικτύων Επιχειρήσεων Τουρισμού

Τζαμπάζη: Μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου ο αγροτουρισμός

εΜε χαιρετισμό της στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας και Δικτύων Επιχειρήσεων Τουρισμού στη Σιάτιστα Κοζάνης που γίνεται σε συνδιοργάνωση με την ΑγροΞενία και σαν αποτέλεσμα της δράσης του δικτύου AgroTourNet, η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κα. Ευαγγελία Τζαμπάζη, τόνισε τη σημασία της ποιοτικής αναβάθμισης…

εΜε χαιρετισμό της στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας και Δικτύων Επιχειρήσεων Τουρισμού στη Σιάτιστα Κοζάνης που γίνεται σε συνδιοργάνωση με την ΑγροΞενία και σαν αποτέλεσμα της δράσης του δικτύου AgroTourNet, η Ευρωβουλευτής του<...>ΠΑ.ΣΟ.Κ. κα. Ευαγγελία Τζαμπάζη, τόνισε τη σημασία της ποιοτικής αναβάθμισης, της προβολής και της προώθησης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας δικτύων επιχειρήσεων, με σκοπό την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην ελληνική ύπαιθρο.

“Οι νέες τάσεις στην τοπική ανάπτυξη” ανέφερε η κα Τζαμπάζη, “εστιάζονται στην αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού κάθε περιοχής, στην ενίσχυση των τοπικών πρωτοβουλιών για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στην προώθηση πολυκεντρικών δικτύων και συνέργειας, με στόχο την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την προώθηση της τοπικής αειφορίας. Η οργάνωση της διάθεσης ποιοτικών προϊόντων με κοινές προδιαγραφές παραγωγής και συσκευασίας, η διασύνδεσή τους με το τουριστικό προϊόν, η δικτύωση και η ποιοτική αναβάθμιση της παράδοσης, της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί σήμερα το μέσο για την ανάδειξη της επιχειρηματικής ικανότητας και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ελληνικής υπαίθρου. Στο παραπάνω πλαίσιο αναφοράς εντάσσεται και η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές και ορεινές περιοχές, η οποία έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της αύξησης της τουριστικής ζήτησης και της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος”.

Η διεθνής εμπειρία, όπως έχει καταγραφεί από το 1950 και μετά δείχνει ότι το πρότυπο του αγροτουρισμού ποικίλει ως προς την μορφή και το βαθμό ανάπτυξης του. Αυτό εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, την οικονομική δομή, το μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης, το βαθμό ανάπτυξης του συνεταιριστικού κινήματος, την τοπική επιχειρηματικότητα, το αγροτικό εισόδημα και το βαθμό των περιφερειακών ανισοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε η Ευρωβουλευτής, δείχνει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον για την τουριστική ανάπτυξη των αγροτικών και ορεινών περιοχών, μέσω του αγροτουρισμού, ως μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο και το εκφράζει με σημαντική χρηματοδότηση και υποστήριξη. Ο αγροτουρισμός – τουρισμός υπαίθρου αποτελεί μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πολιτική ανάπτυξης της περιφέρειας, που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες για να λύσει ή να αμβλύνει καίρια προβλήματα, όπως η ερήμωση της υπαίθρου, η αστυφιλία και η μείωση της αγροτικής παραγωγής”.

Στον ευρωπαϊκό χώρο και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1980 με τη θέσπιση των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων και μέχρι σήμερα μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των γενιών της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγροτουρισμού που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση των αγροτικών περιοχών και της υπαίθρου, την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και της απασχόλησης, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Στην «Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία μετέχει η κα Τζαμπάζη, έχει αναγνωριστεί η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και πολύμορφη ανάπτυξη της υπαίθρου και στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π. έχουν προταθεί νομικές πράξεις, δράσεις και μέτρα ώστε να διαμορφωθεί ένα ευρύ φάσμα αγροτο-περιβαλλοντικών μέσων πολιτικής για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και της υπαίθρου που λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις για καθαρό περιβάλλον, μορφοποιημένα τοπία, ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα, δημόσια υγεία, ανάδειξη διατροφικού πολιτισμού, και ανάπτυξη ασφαλών συμπληρωματικών εξωγεωργικών και τουριστικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ως μοχλός εναλλακτικής ανάπτυξης της υπαίθρου, αλλά και μέσο για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια του έτους, ο αγροτουρισμός ανέφερε μεταξύ άλλων η κα Τζαμπάζη αποτελεί και για τον τόπο μας την εναλλακτική προσέγγιση στα προβλήματα της εγκατάλειψης της υπαίθρου και της αναπτυξιακής στασιμότητας, δημιουργώντας προϋποθέσεις πολυαπασχόλησης και αξιοποίησης του ενδογενούς δυναμικού και επιδρώντας πολλαπλασιαστικά σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024
09/07/2024
08/07/2024
05/07/2024