Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΠρόσληψη 98 θέσεων στο Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργείο Τουρισμού

Πρόσληψη 98 θέσεων στο Υπουργείο Τουρισμού

Τα νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας 8 μηνών. Η επαγγελματική εμπειρία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος μόνο αν υπερβαίνει το ένα τετράμηνο (4) πλήρους απασχόλησης κατ’έτος.

Με 98 νέους υπαλλήλους ενισχύεται το Υπουργείο Τουρισμού για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του υπουργείου. Κύριο χαρακτηριστικό της προκήρυξης είναι η ζήτηση για υπαλλήλους από τις βαθμίδες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για οποιαδήποτε από τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Θα προσληφθεί δε, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του, μόνο σε μία θέση.

Η εμπειρία (διδακτική και επαγγελματική) λαμβάνεται υπόψη για κατάθεση δικαιολογητικών και μοριοδοτείται μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί σε συναφές αντικείμενο εργασίας με την ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση πρόσληψης.

Ειδικότερα, η επαγγελματική εμπειρία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος μόνο αν υπερβαίνει το ένα τετράμηνο (4) πλήρους απασχόλησης κατ’έτος. Η διδακτική εμπειρία θα λαμβάνεται υπόψη και θα μοριοδοτείται μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί σε τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε Φροντιστηριακούς Οργανισμούς – Κέντρα Ξένων Γλωσσών και σε Τμήματα Μετεκπαίδευσης ν.1077/1980 και θα λογίζεται ως πλήρες έτος όταν πρόκειται για τετράμηνη απασχόληση για αναπληρωτές / εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες ανά εκπαιδευτικό έτος διδασκαλίας για αναπληρωτές / εκπαιδευτικούς με μειωμένο ωράριο ή ωρομίσθιους.

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη…

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023