Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΔράση: Η επιχειρούμενη απελευθέρωση του καμποτάζ είναι μόνο κατΆόνομα
Οι προϋποθέσεις για την άρση του καμποτάζ

Δράση: Η επιχειρούμενη απελευθέρωση του καμποτάζ είναι μόνο κατΆόνομα

Η Δράση, σε σχετική ανακοίνωσή της, επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη την άρση του καμποτάζ στην κρουαζιέρα, διότι από την άρση μόνο οφέλη για την οικονομία μπορούν να προκύψουν. Αδυνατεί να κατανοήσει την κυβερνητική λογική που, για να προτάξει τα ιδιοτελή συμφέροντα…

Η Δράση, σε σχετική ανακοίνωσή της, επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη την άρση του καμποτάζ στην κρουαζιέρα, διότι από την άρση μόνο<...> οφέλη για την οικονομία μπορούν να προκύψουν. Αδυνατεί να κατανοήσει την κυβερνητική λογική που, για να προτάξει τα ιδιοτελή συμφέροντα λίγων συνδικαλιστών, παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο και βλάπτει το γενικό συμφέρον.

Η επιχειρούμενη απελευθέρωση της κυκλοφορίας υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών στη χώρα μας (του καμποτάζ) είναι μόνο κατΆόνομα, καθώς συνοδεύεται από περιορισμούς που είναι αντίθετοι όχι μόνο στη λογική της, αλλά και στο κοινοτικό δίκαιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των αρμοδίων υπουργών και λοιπών παραγόντων, οι μεταφορές θα γίνονται από εταιρείες, οι οποίες θα συνάπτουν σύμβαση, τουλάχιστον τριετούς διαρκείας, με το Ελληνικό Δημόσιο. Η σύμβαση αυτή θα περιέχει, οπωσδήποτε, τις εξής τουλάχιστον δεσμεύσεις της ναυτιλιακής εταιρείας:

Α. Το πλήρωμα του πλοίου, όσο θα κυκλοφορεί στα ελληνικά νερά, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 Έλληνες ναυτικούς. Οι όροι απασχόλησης και ασφάλισης των ναυτικών αυτών θα καθορίζονται από το ελληνικό δίκαιο και τις ελληνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Β. Ο πλους που θα πραγματοποιούν τα πλοία θα διαρκεί τουλάχιστον 72 ώρες.
Γ. Τα πλοία θα προσεγγίζουν τουλάχιστον τρεις ελληνικούς λιμένες και θα παραμένουν σε καθένα εξ αυτών τουλάχιστον έξι ώρες.

Οι ρυθμίσεις αυτές, όμως, παραβιάζουν ευθέως το κοινοτικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, με τον Κανονισμό 3577/1992 “για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές – καμποτάζ)”, ο οποίος ισχύει και στην Ελλάδα από 1 Ιανουαρίου 2004, όλα τα θέματα για την επάνδρωση του σκάφους που θα εκτελεί τέτοιες μεταφορές υπάγονται στην αρμοδιότητα του κράτους, στο οποίο είναι νηολογημένο το σκάφος.

Επίσης, ενώ κατΆαρχήν επιτρέπεται να επιβάλλονται από τα κράτη-μέλη στις ναυτιλιακές εταιρείες υποχρεώσεις σε σχέση με τα δρομολόγιά τους, αυτές επιτρέπονται μόνο στο βαθμό που καλύπτουν την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων περιοχών (άγονες γραμμές).

Επομένως, όλοι σχεδόν οι περιορισμοί που ανακοίνωσε η κυβέρνηση έρχονται σε αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο. Πέρα από αυτό, όμως, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και την επιβολή ειδικού ενιαίου τέλους ανά επιβάτη κρουαζιεροπλοίου, από το οποίο θα χρηματοδοτείται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εμπορικού Ναυτικού (ΟΑΕΝ). Προσθέτει, δηλαδή, στην παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας και την ελληνική συνταγή των φόρων υπέρ τρίτων, ακριβαίνοντας την παροχή υπηρεσιών στη χώρα μας και απομακρύνοντας και με τον τρόπο αυτό τους τουρίστες, προκειμένου να εξυπηρετήσει, για άλλη μια φορά, μια επιλεγμένη συντεχνία.

Η κυβέρνηση με τις ακατανόητες επιλογές της βλάπτει την οικονομία και σε τελική ανάλυση και την ίδια τη συντεχνία που την εκβιάζει.

Ετικέτες
15/07/2024
12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024
09/07/2024
08/07/2024