Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΠαρουσίασηΟινοτουρισμός, καινοτομία & τεχνολογίες αιχμής
Άρθρα

Οινοτουρισμός, καινοτομία & τεχνολογίες αιχμής

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις φέρνουν επανάσταση στον τομέα του οινοτουρισμού και μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και παρέχονται οι οινοτουριστικές εμπειρίες.

Το νέο βιβλίο με τίτλο “Technology Advances and Innovation in Wine Tourism” συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη βασιζόμενο σε πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα, που έχουν να κάνουν με την πρόοδο των τεχνολογικών εξελίξεων και καινοτομιών που συμβαίνουν στον οινοτουρισμό.

Οι τεχνολογίες ήταν πάντα μέσα υποστήριξης, εμπλουτισμού καθώς και μετασχηματισμού των οινικών εμπειριών και προτάσεων, των παραγόντων του οινοτουρισμού καθώς και των ίδιων των οινοτουριστών. Η αναγκαιότητα επιβίωσης, που προκύπτει από τον ανταγωνισμό των παραγόντων, των επιχειρήσεων αλλά και προορισμών που ασχολούνται με τον οινοτουρισμό, σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως μετά την επανεκκίνηση από την κρίση του COVID-19, οδηγούν επιτακτικά την αγορά να εξελιχθεί και να διαφοροποιηθεί χρησιμοποιώντας την τεχνολογική καινοτομία, σε επίπεδο παραγωγής και διοίκησης.

Η εγγύτητα, οι διασυνδέσεις και η οικοδόμηση οικοσυστημάτων μεταξύ της οινοβιομηχανίας του τουρισμού και των τομέων της τεχνολογίας έχουν αποδείξει πόσο καθοριστικό ρόλο παίζουν στην οικοδόμηση αμοιβαίων συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των δύο αυτών τομέων, καθώς και την ανάγκη να γίνει ο κλάδος πιο βιώσιμος και ανθεκτικός.

Το βιβλίο περιλαμβάνει 16 κεφάλαια και μελέτες περιπτώσεις σε θέματα έρευνας αιχμής (σε macro, meso και micro επίπεδο), σχετικά με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και προόδους, που φέρνουν επανάσταση στον τομέα του οινοτουρισμού και μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και παρέχονται οι οινοτουριστικές εμπειρίες σε διάφορες οινικές περιοχές παγκοσμίως, όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Γαλλία.

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται περιπτώσεις μελέτης (case studies) που δείχνουν πώς οι οινοτουριστικοί φορείς και οι προορισμοί μπορούν να καλλιεργήσουν, να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν την καινοτομία σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας, της διαδικασίας, του επιχειρηματικού μοντέλου ή/και του οικοσυστήματος. Τα οικολογικά συστήματα οινοτουρισμού δεν θα οδηγήσουν μόνο σε ταχύτερη, πιο αποτελεσματική και παραγωγική οινική καινοτομία, αλλά και σε πιο ευέλικτους, προσαρμοστικούς και ανθεκτικούς τουριστικούς φορείς.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο ενότητες:
  • Την ενότητα σχετικά με τη χρήση, τις διαδικασίες ανάπτυξης, τα οφέλη και τους κινδύνους αναδυόμενων και κρίσιμων τεχνολογιών στον οινοτουρισμό. Τα οκτώ κεφάλαια της ενότητας επικεντρώνονται στις τρεις κρίσιμες τεχνολογίες στον τομέα του κρασιού, συγκεκριμένα στα:
  1. μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
  2. στο smartphone και τις εφαρμογές για κινητά και
  3. στην εικονική πραγματικότητα.
  • Την ενότητα των κεφαλαίων που σχετίζονται με την καινοτομία και τις καινοτόμες διαδικασίες του οινοτουρισμού. Τα έξι κεφάλαια που συγκεντρώνονται στο δεύτερο τμήμα του βιβλίου αφορούν σε δύο βασικά θέματα που σχετίζονται με την καινοτομία στον οινοτουρισμό:
  1. τους παράγοντες που επηρεάζουν την καινοτομία σε macro, meso και micro επίπεδο
  2. τα είδη καινοτομιών στον τομέα του οινοτουρισμού.

Στο τρίτο κεφάλαιο με τη συμβολή της Μαριάννας Σιγάλα και του Δημήτρη Στεργίου παρέχονται στοιχεία, μέσω του παγκόσμιου δικτύου οινοπεριοχών, που ονομάζεται Great Wine Capitals, για τον τρόπο θεσμοθέτησης των επιχειρηματικών βραβείων κρασιού.

Επιστημονική Συντάκτρια - TravelDailyNews Greece & Cyprus | + Άρθρα

Η Γιώτα Μοσχοπουλίδου είναι πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Απόφοιτη Μεταπτυχιακού ΔΠΜΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιστημονική κατεύθυνση “Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη”.

Δραστηριοποιείται ως Επιστημονική Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης, με πολυετή εμπειρία στο φάσμα του τουριστικού γίγνεσθαι και εξειδίκευση στο Τουριστικό Μάρκετινγκ και την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Ως επιστημονική συντάκτρια του TravelDailyNews αρθρογραφεί πάνω σε θέματα Ανάπτυξης/Βιωσιμότητας/Καινοτομίας- Τεχνολογίας/Εναλλακτικών Μορφών και Πολιτισμού. Είναι υπεύθυνη για τις βιβλιοπαρουσιάσεις του επιστημονικού κλάδου του τουρισμού.

23/05/2024
22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024