Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΠροτάσεις για αποτελεσματική τουριστική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προτάσεις για αποτελεσματική τουριστική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου όπου τονίζεται η ανάγκη για να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματικότερη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού, απαιτείται και αποτελεσματικότερη τουριστική […]

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου όπου τονίζεται η ανάγκη για να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματικότερη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωση<.>ς στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού, απαιτείται και αποτελεσματικότερη τουριστική πολιτική η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: Συγκέντρωση και διάδοση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των καλύτερων πρακτικών
Ανάπτυξη φιλικών για το χρήστη εργαλείων και μέσω πληροφόρησης σχετικά με τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν τον τουρισμό
Ανάπτυξη ενός φορέα διαβουλεύσεων και συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές, τον τουριστικό κλάδο και άλλους ενδιαφερόμενους.
Επίσης, αναφέρεται η ουσιαστική συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τουρισμό, που όσον αφορά τον προϋπολογισμό, είναι ιδιαίτερα εμφανής μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, δεδομένου ότι μέσω του ΕΤΠΑ διατίθενται 4,7 δισ. Ευρώ για την περίοδο προγραμματισμού 1994-1999.
Με την εισαγωγή του Ευρώ, προκύπτουν σημαντικές δυνατότητες για τον τουριστικό κλάδο μέσω της ανάπτυξης δράσεων στο πεδίο του εμπορίου, σκοπός των οποίων είναι, αφ’ ενός να επιτύχουν μεγαλύτερη διαφάνεια των τιμών και καλύτερες τιμές για τους τουρίστες και, αφ’ ετέρου, να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
01/12/2023
30/11/2023
29/11/2023
28/11/2023
27/11/2023
24/11/2023