Τελευταία νέα
ΑρχικήΗ Πολιτεία να χρηματοδοτεί τις συνεργασίες τουριστικών γραφείων

Η Πολιτεία να χρηματοδοτεί τις συνεργασίες τουριστικών γραφείων

Να συμπεριληφθεί ως ενισχυόμενη δράση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης η δημιουργία δεσμών επιχειρήσεων-clusters, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, ζήτησε ο Σύνδεσμος των […]

Να συμπεριληφθεί ως ενισχυόμενη δράση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης η δημιουργία δεσμών επιχειρήσεων-clusters, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, ζήτησε ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (HATTA<.>) με πρότασή του στον υπουργό Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το κράτος θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά μέσω της δημόσιας χρηματοδότησης, στον εναρμονισμό των μικρομεσαίων τουριστικών γραφείων με τις διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος γενικότερα μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.
Στα δίκτυα θα πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον οκτώ επιχειρήσεις του κλάδου που ασκούν παρεμφερείς ή συμπληρωματικές δραστηριότητες με στόχο τη δημιουργία οριζόντιων και κάθετων δεσμών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακος ή/και φάσματος.
Η ενίσχυση θα μπορούσε να αφορά στη σύναψη επιχειρηματικών και εμπορικών συνεργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην μελέτη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO), στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και κοινών προμηθευτών, στην κοινή χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, στη συγκέντρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε κοινό χώρο και τέλος στην εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με τους στόχους που εξυπηρετεί το δίκτυο.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
23/05/2024
22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024