Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Πουλιάδης"

Πουλιάδης

Ανοδική πορεία φαίνεται ότι καταγράφει ο Όμιλος Πουλιάδη, καθώς τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα του 2004, που παρουσίασε, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά.

Το Falcon 4620, που διατίθεται αποκλειστικά από την Πουλιάδης & Συνεργάτες, αποτελεί το πρώτο προϊόν της νέας γενιάς φορητών

Η Πουλιάδης & Συνεργάτες ήταν χορηγός στο 5ο Πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και συναφών Επαγγελμάτων στο πλαίσιο της

Οι πωλήσεις του Ομίλου Πουλιάδη, κατά το οικονομικό έτος 2002 ανήλθαν σε 451 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων

Τις ξενοδοχειακές εφαρμογές του θα παρουσιάσει ο όμιλος επιχειρήσεων Πουλιάδης και Συνεργάτες σε κλαδικές εκθέσεις Τουρισμού τόσο στην Ελλάδα όσο

Αύξηση 24% παρουσιάζουν σε ενοποιημένη βάση οι πωλήσεις του Ομίλου Πουλιάδης και Συνεργάτες ΑΕΒΕ κατά την περίοδο του πρώτου 9μήνου

29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023