Τελευταία νέα
HomeΕναλλακτικός ΤουρισμόςΛοιπές μορφέςΣτην Κύπρο η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ και ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ με την AgroTourNet

Στην Κύπρο η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ και ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ με την AgroTourNet

«Το παράδειγμα της αμκε ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ» θα παρουσιάσει στις 16 Νοεμβρίου 2007, στη Λάρνακα της Κύπρου, ο αντιπρόεδρος κ. Παναγής Μεταξάτος (Κριτονού-Κεφαλονιά), μαζί με τον γραμματέα κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη(ΑγρΟραμα-Θεσσαλονίκη), ως μία […]

«Το παράδειγμα της αμκε ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ» θα παρουσιάσει στις 16 Νοεμβρίου 2007, στη Λάρνακα της Κύπρου, ο αντιπρόεδρος κ. Παναγής Μεταξάτος (Κριτονού-Κεφαλονιά), μαζί με τον γραμματέα κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη<...>(ΑγρΟραμα-Θεσσαλονίκη), ως μία πρόταση δημιουργίας σημείου αναφοράς και ομάδας προβληματισμού για όσους ενδιαφέρονται πραγματικά για τον αγροτουρισμό.

Υπενθυμίζεται πως η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ έχει συσταθεί από επιχειρηματίες του αγροτουρισμού, που ασχολούνται άμεσα με τουριστικές δραστηριότητες (π.χ. παραδοσιακά ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία, δραστηριότητες, τουριστικά γραφεία, καταστήματα τοπικών προϊόντων, εργαστήρια παραδοσιακών τροφίμων και τεχνημάτων, κτλ.) στην Ελλάδα.

Η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ μπορεί ενδεικτικά να συνεργάζεται με φορείς-οργανισμούς-υπηρεσίες-επιχειρήσεις-ομάδες πολιτών και άτομα, να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες δομές, να σχεδιάζει και υλοποιεί παρουσιάσεις, εκθέσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις και συνέδρια, να διοργανώνει προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων, να συγκροτεί Επιτροπές μελέτης ή/και εργασίας για επιλεγμένα θέματα, να συντάσσει προτάσεις επίλυσης προβλημάτων, κυρίως για τον αγροτουρισμό, να συμμετέχει σε επιτροπές, ομάδες ή άλλης μορφής εκπροσωπήσεις για την προώθηση του Αγροτουρισμού, να αποβλέπει και να υποστηρίζει την λειτουργία σχημάτων προώθησης της ενδογενούς Τοπικής Ανάπτυξης στην ύπαιθρο, να θεωρεί πρωτεύουσα συνθήκη την εξασφάλιση ποιότητας ζωής και πολιτισμού στους κατοίκους της υπαίθρου (αγρότες), να υποστηρίζει την εξασφάλιση αειφορίας και βιωσιμότητας τόσο στον αγροτουρισμό, όσο και στις επιχειρήσεις αγροτουρισμού, να προωθεί την οριζόντια διασύνδεση των τοπικών δομών & μικροκοινωνιών, να δίνει ιδιαίτερη σημασία στον άνθρωπο (και τις ανθρώπινες σχέσεις), έναντι της αγοράς, να υπολογίζει πολύ στις συνεργασίες, τις δικτυώσεις, τον συνεργατισμό και τις συμβολαιακές σχέσεις, να εκπονεί, διαχειρίζεται, υλοποιεί, αξιολογεί τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα-πρωτοβουλίες για την αμκε, για τους εταίρους & τα μέλη της ή/και για τρίτους, να μεριμνά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προστασία, ανάδειξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, να εκδίδει ή συμμετέχει στην έκδοση βιβλίων, περιοδικών, εντύπων, εφημερίδων, πρακτικών και διαλέξεων, να υποστηρίζει επιστημονικά και συμβουλευτικά, τοπικούς και περιφερειακούς φορείς καθώς και εθνικές δομές, σε θέματα αγροτουρισμού, να αξιοποιεί όλες της δυνατότητες πληροφόρησης-επικοινωνίας και προβολής, και να μεριμνά για την διαμόρφωση προδιαγραφών και για την πιστοποίησή τους.

Με θέμα «Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας στον Αγροτουρισμό, το παράδειγμα της αμκε ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Κοζάνης», ο κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης, σύμβουλος εμψύχωσης και αγροτουρισμού, θα παρουσιάσει της εμπειρίες του από την προσπάθεια απόκτησης συναντίληψης στους επαγγελματίες του αγροτουρισμού του νομού Κοζάνης.

Στο Συνέδριο για τον αγροτουρισμό, θα παρουσιαστεί το AgroTourNet από τον κ. Αλέκο Τριγγίδη και θα γίνουν ομιλίες για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων «Τουρισμός της Υπαίθρου» από την κα Μάρω Καζέπη (ΚΟΤ), «Σχέδια και πολιτική Τουρισμού» από τον κ. Σέργιο Αρέστη, «Ο αγροτουρισμός ως μέσο αγροτικής ανάπτυξης» από τον κ. Περικλή Αθανασίου (Υπουργείο Γεωργίας), «Ο ρόλος και οι επιδιώξεις της Κυπριακής Εταιρίας Αγροτουρισμού» από τον κ. Δημήτρη Μιχαήλ, «Έννοιες αγροτουρισμού» από τον κ. Μιχαήλ Ζάνο (ΑΝΛΑΡ) και «Προβλήματα και προοπτικές αγροτουρισμού στην Κύπρο» από τους ιδιώτες επιχειρηματίες κ.κ. Σωφρώνη Ποταμίτη και Στέλιο Αλκιβιάδη.

12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024
09/07/2024
08/07/2024
05/07/2024