Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΜεταφορές και τουρισμός – Οι αρτηρίες και το οξυγόνο των νησιών
Οργάνωση ημερίδας στη Χίο

Μεταφορές και τουρισμός – Οι αρτηρίες και το οξυγόνο των νησιών

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Ελληνική Αεροπορική Ένωση, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Συγκρότημα ΜΜΕ ΠΟΛΙΤΗΣ συνδιοργανώνουν ημερίδας στη Χίο, με θέμα “Μεταφορές και τουρισμός. Οι αρτηρίες και το οξυγόνο […]

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Ελληνική Αεροπορική Ένωση, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το<...> Συγκρότημα ΜΜΕ ΠΟΛΙΤΗΣ συνδιοργανώνουν ημερίδας στη Χίο, με θέμα “Μεταφορές και τουρισμός. Οι αρτηρίες και το οξυγόνο των νησιών”.

Ο σκοπός της ημερίδας είναι να αναδείξει τη συνεισφορά των αερομεταφορών τόσο στα νησιά και τον τουρισμό όσο και στα μεταφορικά δίκτυα και τις συνδυασμένες μεταφορές και την οικονομία ευρύτερα. Η απελευθέρωση των θαλάσσιων και των αεροπορικών μεταφορών έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στα νησιά και στον τουρισμό.

Οι αερομεταφορές στην Ελλάδα το 2007 διακίνησαν σχεδόν 41 εκατ. επιβάτες όταν μόνο οι αεροπορικοί τουρίστες εξωτερικού και μόνο στα νησιά το 2007 ανήλθαν στους 14,3 εκατ. επιβάτες, αντιπροσωπεύοντας με άλλα λόγια σχεδόν το 30%. Συγκριτικές μελέτες όμως, παρ`όλα αυτά, δείχνουν ότι οι δυνατότητες του αεροπορικού έργου στην Ελλάδα αλλά και ειδικότερα στα νησιά έχουν ακόμα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Οι Εταιρείες Χαμηλού Ναύλου, το Αεροπορικό Φορτίο, η Γενική Αεροπορία και ο Αεραθλητισμός αποτελούν παραδείγματα, ενώ η ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών και των νέων προορισμών συνεχίζουν να αποτελούν τα μεγάλα ζητούμενα.

Επίκεντρο της ημερίδας είναι οι αερομεταφορές και ο ρόλος τους στον τουρισμό, τα μεταφορικά δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών αλλά και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των νησιών.
Στην ημερίδα προσκαλούνται να συμμετάσχουν ομιλητές από τον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεταφορών, του τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης, πάντοτε όμως υπό το πρίσμα της συμβολής των αερομεταφορών. Οι ομιλητές που θα προσκληθούν, είναι αναγκαίο να μπορούν να ανταποκριθούν στις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • Υποβολή περίληψης μέχρι: 31-03-2009
  • Ανακοίνωση έγκρισης περίληψης: 10-04-2009
  • Υποβολή τελικής παρουσίασης: 25-04-2009
  • Ημερίδα: Πρώτο δεκαήμερο Μαΐου (θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των ομιλητών)

Η υποβολή του τελικού κειμένου της εργασίας μπορεί να υποβληθεί μέχρι 2 μήνες μετά την ημερίδα και θα συμπεριληφθεί σε Πρακτικά που θα εκδοθούν.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί σε τρεις χωριστές συνεδριάσεις με τα ακόλουθα επιμέρους θέματα:
– Αεροπορικός τουρισμός και ελληνικά νησιά
– Θαλάσσιος τουρισμός και αερομεταφορές. Συμπληρωματικότητα και ανταγωνιστικότητα
– Οι αερομεταφορές κύριος παράγοντας των συνδυασμένων μεταφορών στα νησιά

Κάθε συνεδρίαση θα αποτελείται από 3 έως 4 ομιλίες, στις οποίες θα ακολουθεί συζήτηση. Σύνολο δηλαδή περίπου 10–12 ομιλιών. Η χρηματοδότηση και η προβολή της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί από τον “ΠΟΛΙΤΗ”, ενώ τόπος έχει οριστεί το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

23/02/2024
22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024