Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΞενοδοχείαΕλαφρά οικονομική συρρίκνωση για τον Όμιλο Εταιριών Λάμψα
Αποτελέσματα εννεαμήνου Ιαν.–Σεπτ. 2008

Ελαφρά οικονομική συρρίκνωση για τον Όμιλο Εταιριών Λάμψα

Ελαφρά συρρίκνωση παρουσιάζουν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και του ομίλου για την περίοδο Ιαν. – Σεπτ. 2008, λόγω της εξελισσόμενης αστάθειας στην παγκόσμια τουριστική αγορά, συνέπεια, της παγκόσμιας οικονομικής […]

Ελαφρά συρρίκνωση παρουσιάζουν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και του ομίλου για την περίοδο Ιαν. – Σεπτ. 2008, λόγω της εξελισσόμενης αστάθειας<…> στην παγκόσμια τουριστική αγορά, συνέπεια, της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο το τουριστικό προϊόν. Κατά το α΄ εξάμηνο της παρούσας χρήσης τα αποτελέσματα έχουν επίσης επηρρεαστεί αρνητικά και λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την δυσμενή –για τις χώρες της ευρωζώνης- συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ – δολαρίου.

Το πρώτο εννεάμηνο του 2008 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007, για το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, παρατηρήθηκε μικρή μείωση του κύκλου εργασιών λόγω λιγότερων αφίξεων από groups και εταιρικούς πελάτες και μεγάλη αύξηση στα κόστη, α) ενέργειας (εξ’αιτίας και νέων αυξήσεων των τιμολογίων της ΔΕΗ) και β) Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. Σημειώνουμε και πάλι ότι μετά τον τετραπλασιασμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, το ενλόγω κόστος υπερβαίνει το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών του ξενοδοχείου.

Σε επίπεδο ομίλου, δεδομένου ότι γίνεται ενοποίηση με τα αποτελέσματα της Beogradsko Mesovito Preduzecee A.D., ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου Hyatt Regency Βελιγραδίου, το οποίο ανήκει κατά 94% στην εταιρεία, καθώς και με τα αποτελέσματα της εταιρείας Τουριστικά Θέρετρα ΑΕ, ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου Hilton Rhodes Resort, η οποία ανήκει από την 28/03/2008 κατά 50% στην εταιρεία, τα οικονομικά μεγέθη έχουν ως εξής:

Κύκλος εργασιών 46,90 εκατ. ευρώ, EBIDTA 14,10 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 10,98 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά συγκρινόμενα με τα αποτελέσματα του 2007 παρουσίασαν τις ακόλουθες μεταβολές: αύξηση 8,7% για τον κύκλο εργασιών, μείωση 3,1% για το EBIDTA και μείωση 2,3% για τα προ φόρων κέρδη.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας – και σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης – ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28,92 εκατ. ευρώ, έναντι 29,30 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2007, ήτοι παρουσίασε οριακή μείωση 1,3%. Τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBIDTA) μειώθηκαν κατά 10,9 % και ανήλθαν σε 8,34 εκατ. ευρώ, έναντι 9,36 εκατ. ευρώ για το 2007. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 3,27 εκατ. ευρώ, έναντι 6,20 εκατ. ευρώ το 2007, κυρίως λόγω των προαναφερθεισών επιπτώσεων από την μειωμένη πληρότητα του ξενοδοχείου, του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών από την αποτίμηση του Δολαριακού Ομολογιακού Δανείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, παρά την δυσμενέστατη διεθνή οικονομική συγκυρία, είναι συγκρατημένα αισιόδοξο για τη θετική –κατά τη διάρκεια του 2008– εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας όσο και ομίλου.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024
15/05/2024
14/05/2024