Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "ΕΔΕΜ"

ΕΔΕΜ

Αμέσως μετά τη λήξη της έκτακτης διαχείρισης, όλα τα σχετικά αρχεία και δεδομένα πρέπει να επιστραφούν άμεσα στον νόμιμο δικαιούχο

Η απόφαση αναγνωρίζει ότι η άδεια της ΕΔΕΜ δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, ως προς την αντιπροσωπευτικότητα και την

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ δίνει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στην ΕΔΕΜ να διαχειριστεί κονδύλια που αφορούν και μέλη της Αυτοδιαχείρισης.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες, από μερίδα μουσικών δημιουργών, γίνεται 'μια συντονισμένη προσπάθεια εκμετάλλευσης της θλιβερής συγκυρίας, προκειμένου

Στο Συμβούλιο Επικρατείας εκκρεμεί πλέον τόσο η αίτηση ακύρωσης κατά της λειτουργίας της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης κερδοσκοπικού χαρακτήρα IP HUB

Απάντηση της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στη δήλωση του κ. Διονύση Σαββόπουλου για τα Πνευματικά Δικαιώματα και τους φορείς διαχείρισής τους.

Στόχος του ΥΠΠΟΑ είναι η σύσταση βιώσιμου φορέα συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων, 'ο οποίος θα μπορέσει να επιτελέσει το έργο

16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024
09/07/2024