Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΑίτηση ακύρωσης από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ κατά της άδειας λειτουργίας της ΕΔΕΜ
Πνευματικά δικαιώματα

Αίτηση ακύρωσης από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ κατά της άδειας λειτουργίας της ΕΔΕΜ

Στο Συμβούλιο Επικρατείας εκκρεμεί πλέον τόσο η αίτηση ακύρωσης κατά της λειτουργίας της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης κερδοσκοπικού χαρακτήρα IP HUB AE όσο και κατά του νέου αυτοδιαχειριζόμενου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ΕΔΕΜ.

Αίτηση ακύρωσης κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της άδειας λειτουργίας της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ και κατά της από 23-10-2018 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της ΕΥΕΔ, με την οποία αποφασίστηκε η ίδρυση του νέου αυτοδιαχειριζόμενου οργανισμού στον οποίο τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης θα αναθέσουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους.

“Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ αισθάνθηκε αναγκασμένη να προχωρήσει σε αυτήν κίνηση προσβάλλοντας εκ νέου την Υπουργική Απόφαση με την οποία δόθηκε η άδεια λειτουργίας στην ΕΔΕΜ. Ιδίως, όταν έλαβε γνώση του περιεχομένου της αίτησης της ΕΔΕΜ για την έγκριση της άδειας λειτουργίας της και της σχετικής εισήγησης του ΟΠΙ, στις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, κατά τρόπο που προσβάλλεται η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά της, ενάντια στις αρχές της καλής πίστης και του ελεύθερου ανταγωνισμού”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στην αίτησή της αναφέρεται σε δύο λόγους.

Με τον πρώτο λόγο ακύρωσης ζητείται η ακύρωση της άδειας λειτουργίας της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ, λόγω έλλειψης επαρκούς ελέγχου της βιωσιμότητάς της. Ταυτοχρόνως, προβάλλεται ότι εσφαλμένα ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) διαπίστωσε την βιωσιμότητα του νέου Οργανισμού, στηριζόμενος στο μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός της μεταφοράς του συνόλου της δραστηριότητας της ΕΥΕΔ στην ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ. Περαιτέρω, όλως εσφαλμένως, ο ΟΠΙ φέρεται να διαπίστωσε ότι έχει προδιαγραφεί η βούληση όλων των μελών της ΕΥΕΔ (δηλαδή περί τις 14.000) να αναθέσουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στην ΕΔΕΜ, αποκλείοντας την ‘ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ’, χωρίς καμία βάσιμη και νόμιμη αιτία.

Με τον δεύτερο λόγο ακύρωσης προβάλλεται η ακυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ΕΥΕΔ, στην οποία θεμελιώνεται και η άδεια λειτουργίας της ΕΔΕΜ. Ιδίως, επισημαίνεται ότι η Γενική Συνέλευση της ΕΥΕΔ:

1) Δεν είχε την εξουσία να αποφασίσει για την ίδρυση ενός νέου αυτοδιαχειριζόμενου Οργανισμού, στον οποίο θα μεταβιβάσει την αρμοδιότητά της,
2) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί είδος απαγορευμένης κρατικής ενίσχυσης, αλλοιώνει την δομή της αγοράς και τον ανταγωνισμό και
3) Κατά παράβαση της αρχής της ισότητας και όλως αναιτιολόγητα, η Γενική Συνέλευση της ΕΥΕΔ δεν αποφάσισε τη μεταβίβαση της δραστηριότητάς της στον ήδη υπάρχοντα ΟΣΔ ‘ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ’, άλλως δε ουδεμία αναφορά γίνεται στους λόγους αποκλεισμού της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Πλέον, και μετά την νέα αυτή κίνηση, δημιουργείται ένα νέο διαφορετικό τοπίο στην αγορά συλλογικής διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς στο Συμβούλιο Επικρατείας εκκρεμεί πλέον τόσο η αίτηση ακύρωσης κατά της λειτουργίας της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης κερδοσκοπικού χαρακτήρα IP HUB AE όσο και κατά του νέου αυτοδιαχειριζόμενου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ΕΔΕΜ.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ αναγνωρίζει το δικαίωμα των δημιουργών να δημιουργήσουν τον δικό τους Οργανισμό, όσο και το δικαίωμα οποιουδήποτε ιδιώτη θέλει να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική αγορά, είναι υποχρεωμένη ωστόσο να προασπίσει με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των μελών της και των συμβεβλημένων ξένων οργανισμών, όταν δεν τηρείται η νομιμότητα και όταν υιοθετούνται πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος της, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητά της στην ελληνική αγορά”.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023