Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΗ IATA δημοσιεύει την ετήσια έκθεση Track Zero – Τα βασικά χαρακτηριστικά της
Αερομεταφορές

Η IATA δημοσιεύει την ετήσια έκθεση Track Zero – Τα βασικά χαρακτηριστικά της

«Η διαφάνεια είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της απαλλαγής από τον άνθρακα της αεροπορίας. Θα αναφέρουμε την πρόοδό μας ετησίως για να διασφαλίσουμε τυποποιημένη, ακριβή και ολοκληρωμένη αναφορά του ταξιδιού της αεροπορίας στο καθαρό μηδέν», δήλωσε η Marie Owens Thomsen, Senior Vice President για τη βιωσιμότητα της IATA.

Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεση Track Zero, για να αναφέρει την πρόοδο ως προς τη δέσμευση της αεροπορίας για καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2050.

→ Η IATA παρουσιάζει τους «οδικούς χάρτες» για την επίτευξη του Net Zero έως το 2050

Η μεθοδολογία Net Zero Tracking και η σχετική διαδικασία αναφοράς αναπτύχθηκαν με εμπειρογνώμονες του κλάδου. Η IATA θα συγκεντρώνει και θα αναφέρει ετησίως τα δεδομένα από τις αεροπορικές εταιρείες μέλη της. Μετά από ενδελεχή επικύρωση, τα συγκεντρωτικά δεδομένα του κλάδου από το προηγούμενο ημερολογιακό έτος θα αναφέρονται ετησίως στο τέταρτο τρίμηνο κάθε έτους. Η πρώτη έκθεση με δεδομένα που συνεισφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες προγραμματίζεται να δημοσιευτεί το 4ο τρίμηνο του 2024. Οι αεροπορικές εταιρείες που δεν είναι μέλη της ΙΑΤΑ ενθαρρύνονται επίσης να συνεισφέρουν δεδομένα και να συμμετέχουν στην υποβολή εκθέσεων.

«Η διαφάνεια είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της απαλλαγής από τον άνθρακα της αεροπορίας. Θα αναφέρουμε την πρόοδό μας ετησίως για να διασφαλίσουμε τυποποιημένη, ακριβή και ολοκληρωμένη αναφορά του ταξιδιού της αεροπορίας στο καθαρό μηδέν. Τα δεδομένα σε επίπεδο κλάδου στην έκθεση Track Zero θα βοηθήσουν τις αεροπορικές εταιρείες, τις κυβερνήσεις και τους επενδυτές να διαθέτουν εργαλεία για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων για την επιτάχυνση της προόδου», δήλωσε η Marie Owens Thomsen, Senior Vice President για τη βιωσιμότητα της IATA.

Οι μεμονωμένες αεροπορικές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συγκεντρωτικά δεδομένα της έκθεσης Track Zero για να μετρήσουν τη δική τους πρόοδο προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Μπορούν επίσης να επιλέξουν να αναφέρουν την πρόοδό τους σχετικά με την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές σε βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των επενδυτών και των πελατών, χρησιμοποιώντας τη Μεθοδολογία Net Zero Tracking της IATA.

«Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι μια πρόκληση του κλάδου, όχι ένα ανταγωνιστικό ζήτημα. Ωστόσο, η έκθεση και η μεθοδολογία πίσω από αυτήν μπορούν να επιτρέψουν τη συγκριτική αξιολόγηση που θα μπορούσε να εντείνει τις προσπάθειες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές διαδίδοντας την επιτυχία των βέλτιστων πρακτικών και πυροδοτώντας την καινοτομία», δήλωσε ο Owens Thomsen.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας Net Zero Tracking περιλαμβάνουν:

  • Τυποποίηση: Η μεθοδολογία καθιερώνει ένα διαφανές πλαίσιο για ακριβείς αναφορές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο τον κλάδο, προσδιορίζοντας το σχετικό εύρος εκπομπών, τις πηγές και τις διαδικασίες παρακολούθησης και μέτρησης εκπομπών.
  • Ακρίβεια: Η μεθοδολογία περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές συλλογής και επικύρωσης δεδομένων με ελάχιστο διοικητικό φόρτο.
  • Περιεκτικότητα: Η μεθοδολογία επιτρέπει την αναφορά όλων των ειδών δραστηριοτήτων απανθρακοποίησης σε βάση κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συμβατικών και βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF), αντισταθμίσεων άνθρακα/δέσμευσης άνθρακα και μελλοντικών πηγών ενέργειας (υβριδικά-ηλεκτρικά, ηλεκτρικά και υδρογονοκίνητα αεροσκάφος).

Η απόφαση για δημοσίευση μιας έκθεσης Track Zero ακολουθεί τη δημοσίευση από την IATA πέντε οδικών χαρτών που περιγράφουν κρίσιμες ενέργειες για την αεροπορία για την επίτευξη καθαρού μηδενικού CO2 έως το 2050. Αφορούν την τεχνολογία αεροσκαφών, την ενεργειακή υποδομή, τις λειτουργίες, τη χρηματοδότηση και την πολιτική. Μαζί, δείχνουν μια σαφή κατεύθυνση και θα εξελιχθούν με τις γνώσεις της έκθεσης Track Zero, την πρακτική εμπειρία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες που θα βοηθήσουν την αεροπορία να θέσει ενδιάμεσα ορόσημα στην πορεία προς το καθαρό μηδέν.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
07/12/2023
06/12/2023
05/12/2023
04/12/2023
01/12/2023
30/11/2023