Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Ακαδημία Επιχειρηματικότητας"

Ακαδημία Επιχειρηματικότητας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει στους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα την ευκαιρία να συμμετέχουν δωρεάν σε ένα online

Κύριοι στόχοι του έργου IDEATE είναι η προώθηση δηλαδή των δυνατοτήτων καριέρας στον Ευρωπαϊκό τουρισμό, αλλά και η δυνατότητα επιμόρφωσης

19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024