Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων"

Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων

Η ΕΑΣΠ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής χρήσης των χρονοθυρίδων (slots) που παρέχονται στις αεροπορικές εταιρείες σε συνεργασία

22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024