Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Μαρίνα Βουλιαγμένης"

Μαρίνα Βουλιαγμένης

Με προϋπολογισμό ύψους 30 εκατ. ευρώ, το έργο αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του επενδυτικού σχεδίου των μετόχων του

Η συνολική δόμηση στη Μαρίνα Βουλιαγμένης δεν υπερβαίνει τα 4.800 τ.μ. και ότι προβλέπεται επίσης η πλήρης ανακατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών

Υπογραφή της Σύμβασης Μακροχρόνιας Μίσθωσης της μαρίνας Βουλιαγμένης, μεταξύ της ΕΤΑΔ ΑΕ, της Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Αξιοποίησης

Σκοπός της Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ είναι η ευθύνη για τη μακροχρόνια μίσθωση και εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Βουλιαγμένης,

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ ΑΕ) προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό σε δύο φάσεις με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης ύστερα

01/12/2023
30/11/2023
29/11/2023
28/11/2023
27/11/2023
24/11/2023