Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο"

Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο

Ολυμπία Αναστασοπούλου: "Η ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών της βιωσιμότητας είναι ζήτημα δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανάπτυξης του τουρισμού στη

21/03/2023
20/03/2023
17/03/2023
16/03/2023
15/03/2023
14/03/2023