Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Grant Thornton"

Grant Thornton

Σύμφωνα με μελέτη της Grant Thornton, η τουριστική δαπάνη της οικονομίας διαμοιρασμού μεγεθύνεται με έντονο ρυθμό, 15% ετησίως. Το 2022

Μελέτη του ΞΕΕ και της Grant Thornton παρατηρεί, μεταξύ άλλων, ότι παρουσίασε αύξηση σε επίπεδο κύκλου εργασιών όταν το σύνολο

Έρευνα της Grant Thornton για λογαριασμό του ΞΕΕ επικεντρώνεται στις κοινωνικές επιπτώσεις της sharing economy στην Ελλάδα, καθώς η οικονομία

Κατά την μελέτη η προώθηση της φορολογικής ισότητας στον τουρισμό και γενικά η ορθή αξιοποίηση της οικονομίας διαμοιρασμού στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την έρευνα της Grant Thornton με τίτλο 'Λειτουργία και επίδραση της Οικονομίας Διαμοιρασμού στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα',

02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023