Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΤουριστική ΥποδομήΣε τροχιά ανάπτυξης το Τουριστικό Λιμάνι της Σκιάθου
Υποδομές

Σε τροχιά ανάπτυξης το Τουριστικό Λιμάνι της Σκιάθου

To νέο σχέδιο προβλέπει μια σύγχρονη μαρίνα, δυναμικότητας 405 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών μήκους έως 50μ.

Η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να υιοθετήσει τον επανασχεδιασμό του τουριστικού λιμένα Σκιάθου που εκπονήθηκε με ευθύνη του ΔΛΤ Σκιάθου με τη συναίνεσή του Ταμείου. Το νέο σχέδιο χωροθέτησης (χωροταξικό σχέδιο και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΣΜΠΕ) θα ολοκληρωθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και θα κατατεθεί προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες Τουρισμού και Περιβάλλοντος.

To νέο σχέδιο προβλέπει μια σύγχρονη μαρίνα, δυναμικότητας 405 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών μήκους έως 50μ. Η μαρίνα θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζόμενων σκαφών και των επιβαινόντων σε αυτά, καθώς και υποδομές και διαμορφώσεις για την αναψυχή των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν σε πρόσφατη συνάντηση του Δημάρχου Σκιάθου, Θοδωρή Τζούμα, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρη Πολίτη.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρη Πολίτη για την εξαιρετική συνεργασία, χάριν στην οποία ανοίγει ο δρόμος για ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της επομένης περιόδου, με  τη στρατηγική συνεργασία του ΤΑΙΠΕΔ. Μετά από επίμονες προσπάθειες μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, ένα έργο που θα αλλάξει δραστικά την περιοχή παρέμβασης και θα ενισχύσει συνολικά και καταλυτικά την τουριστική και αναπτυξιακή δυναμική της Σκιάθου, με σεβασμό στο περιβάλλον, άμεσα υλοποιήσιμο, ένα έργο που θα δώσει ώθηση στη Σκιάθο κατακτώντας πρωταγωνιστική θέση στο κεντρικό Αιγαίο», δήλωσε ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ και την μελετητική όμαδα, θα διοργανώσει την παρουσίαση του master plan σε ανοιχτή συγκέντρωση για το κοινό.

Το ιστορικό

Το Δ.Λ.Τ. Σκιάθου αποφάσισε τον ανασχεδιασμό της μαρίνας στα πλαίσια της γενικότερης αναδιοργάνωσης των λιμενικών υποδομών της πόλης της Σκιάθου, προκειμένου αφενός να αναπροσαρμοσθεί η κλίμακα του έργου έτσι ώστε να είναι υλοποιήσιμο και αφετέρου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες ενός τουριστικού λιμένα (δεδομένου ότι έχουν παρέλθει άνω των 20 ετών από την προηγούμενη χωροθέτηση) και να εξυπηρετεί με τον ποιοτικότερο τρόπο τις ανάγκες τόσο των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής και των πελατών τους, όσο και των διερχόμενων.

Στα πλαίσια αυτά, κατά την επιλογή της θέσης και τη σχεδίαση του προτεινόμενου έργου, ελήφθησαν σοβαρά υπ’ όψη τόσο περιβαλλοντικές όσο και αισθητικές παράμετροι, με στόχο αφ’ ενός τη διαμόρφωση μίας υψηλού επιπέδου εγκατάστασης για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού και αφ’ ετέρου την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αρμονική ένταξη του έργου στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Η αναπροσαρμογή της κλίμακας του έργου, με συνέπεια την κατάληψη σημαντικά μικρότερου μήκους μετώπου της πόλης σε σύγκριση με την υφιστάμενη χωροθέτηση, ο λιτός σχεδιασμός του περιγράμματος των λιμενικών έργων και η γενικότερη αρχιτεκτονική διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης, διασφαλίζουν ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Έτσι, εκτός από τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες της μαρίνας, επιπροσθέτως αυξάνεται η ελκυστικότητά του θαλάσσιου μετώπου για τους επισκέπτες της πόλης, καθώς διαμορφώνεται ένας καλαίσθητος και λειτουργικός πόλος επαφής με το υγρό στοιχείο. Ο ανωτέρω άρτιος σχεδιασμός και – μελλοντικά – η αυστηρή περιβαλλοντική διαχείριση της μαρίνας, με βάση τα διεθνώς εφαρμοζόμενα πρότυπα για φιλικές προς το περιβάλλον λιμενικές εγκαταστάσεις και λειτουργίες, εγγυώνται την άρτια οικολογική-περιβαλλοντική απόδοση του έργου, σε απόλυτη συμβατότητα με τις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η μαρίνα Σκιάθου έχει χωροθετηθεί με την υπ’ αριθμ. Τ/3948/26.10.1999 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης  (Φ.Ε.Κ. 799/ Δ’ /08.11.1991). Ωστόσο δεδομένου του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει περάσει από την ανωτέρω χωροθέτηση χωρίς να έχει υλοποιηθεί η μαρίνα και των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, κρίθηκε αναγκαίος αφ’ ενός ο επανασχεδιασμός της μαρίνας και αφ’  ετέρου η συνεπαγόμενη τροποποίηση της υφιστάμενης χωροθέτησης ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στη Σκιάθο αλλά και στην αγορά του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής. Για τη διαμόρφωση του νέου masterplan των λιμενικών και χερσαίων έργων της μαρίνας ελήφθησαν υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής (και κυρίως τα αποτελέσματα ειδικής μελέτης του κυματικού κλίματος), καθώς και τα λοιπά ανθρωπογενή δεδομένα, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας λειτουργικός μεν αλλά μικρότερης κλίμακας τουριστικός λιμένας, σε αρμονία με το περιβάλλον και με αντίστοιχα μικρότερο κόστος κατασκευής.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου, κατόπιν πολύμηνης επικοινωνίας και τηλεδιασκέψεων, υπέγραψε σύμβαση μελέτης με τίτλο «Νέο Προγραμματικό Σχέδιο (masterplan) λιμενικών & χερσαίων έργων Μαρίνας Σκιάθου» με την Εταιρεία MARNET ATE, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μελετών στη χώρα, εξειδικευμένη στο σχεδιασμό τουριστικών λιμένων, μαρινών και καταφύγιων αλιευτικών σκαφών και έχει αναλάβει την εκπόνηση μελετών στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Η δαπάνη καλύθφηκε από χρηματοδότηση που εξασφάλισε το Δ.Λ.Τ. από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024
15/02/2024
14/02/2024