Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης"

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αθροιστικά, η συνολική δημόσια δαπάνη μαζί με την υπερδέσμευση ανέρχεται σε 411.552.544 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα για ένταξη 2.527 επενδυτικών

Στη δράση 'Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Aναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών', το Υπουργείο Οικονομίας και

Ο βασικός λόγος της αύξησης (από 120 εκατ. σε 400 εκατ. ευρώ.) ήταν η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση των ενδιαφερομένων και

Στον 2ο κύκλο συγχωνεύονται οι πρώτες δύο φάσεις υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα, η υποβολή της αίτησης και

23/02/2024
22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024