Τελευταία νέα
HomeΑερομεταφορέςΑεροπορικά ΘέματαΑύξηση 3,8% στα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΚΑΕ στο α` εξάμηνο του 2009
Ενισχυμένες και οι πωλήσεις

Αύξηση 3,8% στα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΚΑΕ στο α` εξάμηνο του 2009

Aύξηση 3,8% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών (ΚΑΕ) το α` εξάμηνο του 2009. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση […]

Aύξηση 3,8% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών<...> (ΚΑΕ) το α` εξάμηνο του 2009.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 2,9% και διαμορφώθηκαν σε 268,1 εκατ. ευρώ έναντι 260,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 42,6 εκατ. ευρώ από 40,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,6%, αντιστρέφοντας την αρνητική τάση του αΆ τριμήνου με το αντίστοιχο περιθώριο να βελτιώνεται στο 15,9% από 15,6%.

Σημειώνεται ότι η αύξηση του EBITDA στο βΆ τρίμηνο του 2009 (Απρίλιο-Ιούνιο) ήταν 9,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 25,8 εκατ. ευρώ από 24,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,5%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,333 ευρώ από 0,321 ευρώ.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του εξαμήνου, ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, Γιώργος Βελέντζας, δήλωσε: «Οι επιδόσεις των εταιρειών μας το βΆ τρίμηνο είναι εξαιρετικές, καθώς τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου παρουσιάζουν αυξητική τάση, παρά την ύφεση στη λιανική αγορά, αλλά και τον τουρισμό. Οι νέες δραστηριότητες, όπως το νέο πολυκατάστημα Αttica, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών και η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους είναι τα σημαντικότερα στοιχεία, τα οποία συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στις ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις του εξαμήνου».

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ΚΑΕ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 102,1 εκατ. ευρώ από 107,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 19,7 εκατ. ευρώ από 47,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη του 2008 ήταν επηρεασμένα θετικά από το μέρισμα, ύψους 31,0 εκατ. ευρώ, από τη θυγατρική Elmec.

Αν αφαιρεθεί το μέρισμα, για λόγους συγκρισιμότητας, τα κέρδη προ φόρων του 2008 θα ήταν 16,8 εκατ.ευρώ, οπότε και τα κέρδη προ φόρων του εξαμήνου του 2009 θα παρουσίαζαν μία αύξηση κατά 16,9%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 14,7 εκατ. ευρώ από 44,7 εκατ. ευρώ ή αντίστοιχα από 13,7 εκατ. ευρώ, αν αφαιρεθεί το μέρισμα της Elmec.
Τέλος, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 26,0 εκατ. ευρώ από 24,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,7%.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της θυγατρικής «Ελληνικές Διανομές» διαμορφώθηκαν σε 46,4 εκατ. ευρώ από 40,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,7% και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 5,6 εκατ. ευρώ από 3,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 48,9% με το αντίστοιχο περιθώριο βελτιωμένο στο 12,0% από 9,1%.

Τα κέρδη προ φόρων του εξαμήνου ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ από 0,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Τα αντίστοιχα μεγέθη της Links για το α` εξάμηνο του 2009 είναι πωλήσεις 36,0 εκατ. ευρώ από 30,0 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,9% και EBITDA 3,5 εκατ. ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 132,7%.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Elmec για το α` εξάμηνο του 2009 ανήλθαν σε 121,5 εκατ. ευρώ από 113,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,7% και το EBITDA σε 10,2 εκατ. ευρώ από 12,2 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ από 6,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,7%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ από 3,2 εκατ. ευρώ.

Ετικέτες
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024